Text

Web Security

 • Credits 7.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Västerås/Distance with no obligatory meetings
 • Course code DVA489
 • Main area Computer Science

Moderna webapplikationer beskrivs ofta i termer av samarbete och delning, både mellan användare av en applikation och mellan företag som tillhandahåller applikationer och tjänster. Den här kursen behandlar de mest vanligt förekommande säkerhetsproblemen hos applikationer i denna klass, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Kursen ger en överblick av de definierande egenskaperna hos webapplikationer och den applikationsklass de tillhör, samt identifierar olika säkerhetsutmaningar relaterat till de olika intressenterna: användarna, applikationsleverantören och tjänste- och kodbiblioteksleverantörer.

I kursen behandlas koncept såsom tillståndsfrihet, konfidentialitet, integritet, åtkomstkontroll, autentisering och auktorisering, samt sessionshantering och attacker som hör till dessa koncept. Vidare berör kursen olika typer av injektionsattacker - attacker där programkod, på ett eller annat sätt, fås att köra på klient- eller serversidan.

Du kommer att lära dig

 • om webapplikationer och relaterad applikationsklass och ha förmåga att omsätta kunskap i konstruktionen av komplexa applikationer
 • om de vanligast förekommande säkerhetsutmaningarna inom denna applikationsklass och identifiera sårbarheter i applikationer
 • förståelse för skyddsmetoder och deras begränsningar, både enskilt och i relation till varandra

Behörighetskrav

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  7.5 credits

  Time

  2021-08-30 - 2022-01-16 (part time 25%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Course

  Application code

  MDH-24092

  Language

  English

  Study location

  Västerås

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (DVA489)

  Specific requirements

  120 credits of which at least 80 credits in technology or informatics, including at least 30 credits in programming or software development. In addition, Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

  Selection

  University credits

 • Autumn semester 2021

  Scope

  7.5 credits

  Time

  2021-08-30 - 2022-01-16 (part time 25%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Independent course

  Application code

  MDH-24587

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (DVA489)

  Specific requirements

  120 credits of which at least 80 credits in technology or informatics, including at least 30 credits in programming or software development. In addition, Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Senior Lecturer

Daniel Hedin

+4621107052

daniel.hedin@mdh.se

To top