Text

Safety critical software

 • Credits 6  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code DVA465
 • Main area Computer Science

The purpose is to give the students an overview of issues and methods for development and assurance of safety-critical software, including details of selected technologies, methods and tools.

About this course
Course modules:

1. Introduction to functional safety; knowledge that give increased understanding of the relationship between Embedded systems / safety-critical system / accidents / complexity / development models (development lifecycle models) / certification / "the safety case".
2. Analysis and modelling methods; review of analysis and modelling techniques for the development of safety-critical systems.
3. Verification and validation of safety critical software, methods and activities to perform verification and validation
4. Architectures for safety critical systems. Safety as a design constraint

Related industrial challenges addressed in the course

* How to increase the knowledge and general enhancement of safety cultures in development of safety critical systems
* How to clarifying the structure and scope of assurance activites in development of safety critical systems
* How to increasing the knowledge of responsibilities, morals and ethics in development of safety critical systems
* How to increase the competence and skills of personell to increase flexibility and qualification in role appointments for development of safety critical systems

Den här kursen kommer att ge dig en översikt över frågor och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara, inklusive detaljkännedom om utvalda tekniker, metoder och verktyg.

Om kursen

Delkurser:

 1. Introduktion till funktionssäkerhet: kunskaper som ger ökad förståelse av relationen mellan inbyggda system / säkerhetskritiska system / olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller (utveckling av livscykelmodeller) / certifiering / ”säkerhetsbevis”.
 2. Analys-och modelleringsmetoder; översyn av analys-och modelleringstekniker för utvecklingen av säkerhetskritiska system.
 3. Verifiering och validering av säkerhetskritisk mjukvara, metoder och aktiviteter för att utföra verifiering och validering
 4. Arkitekturer för säkerhetskritiska system. Säkerhet som designbegränsning.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du:

 • vara väl förtrogen med nyckelfrågor, verktyg och metoder för utvecklingen av säkerhetskritisk mjukvara
 • kunna tillämpa valda verktyg och metoder för utveckling och kvalitetssäkring av säkerhetskritisk mjukvara
 • ha visat förmågan att dokumentera kvalitetssäkringsarbetet
 • ha förvärvat en förmåga att anamma vetenskapliga framsteg inom området.


Relaterade industriella utmaningar som behandlas i kursen

 • Hur man ökar kunskaperna och den allmänna förbättringen av säkerhetskulturer i utvecklingen av säkerhetskritiska system
 • Hur man förtydligar strukturen och omfattningen av kvalitetssäkringsaktiviteter i utvecklingen av säkerhetskritiska system
   

Behörighetskrav

120 hp varav minst 80 hp inom datavetenskap och/eller datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet. Utöver det krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  6 credits

  Time

  2021-08-30 - 2022-01-16 (part time 20%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Independent course

  Application code

  MDH-24532

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (DVA465)

  Specific requirements

  120 credits of which at least 80 credits should be within Computer Science, Computer Engineering or equivalent, and at least 18 months of documented work experience in software development or software related areas. In addition Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.
   

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Senior Lecturer

Kaj Hänninen

+4621101689

kaj.hanninen@mdh.se

To top