”En höjdpunkt jag lär komma ihåg för alltid”

2019-01-10 | Forskning/Samverkan

Susanna Toivanen, professor i sociologi, är en av de nya professorerna som kommer att installeras vid MDH under Akademisk högtid den 5 april 2019.
– Det känns otroligt festligt, det här är "once in a lifetime". Professorsinstallation är verkligen en unik händelse i det akademiska arbetslivet och en höjdpunkt jag lär komma ihåg för alltid, säger Susanna Toivanen.

 

Vad ser du fram emot?
– Den akademiska traditionella ceremonin, att få vara en del av den är stort! Jag ser även fram emot att få uppleva miljön på Västerås konserthus, atmosfären och stämningen är viktig, och sådant brukar man komma ihåg långt efteråt. Och självklart ser jag fram emot kvällens festligheter i högtidsdräkt!
 
Beskriv dina forskningsresultat
– Jag forskar brett om arbetsliv och hälsa och sociala skillnader i hälsa. Pågående forskningsprojekt handlar om egenföretagares arbetsförhållanden och hälsa där vi funnit att företagsform (som enskild firma eller aktiebolag) och bransch har betydelse för dödlighet och sjukhusinläggning.
 
– I ett annat pågående projekt tittar vi på kontaktyrken och sjukskrivningar. Vi vet att sjukskrivningar ökat mest i yrken där man professionellt tar hand om andra människor i en mer eller mindre utsatt situation, så kallade kontaktyrken. Resultaten visar att den högre risken för sjukskrivningar i kontaktyrken jämfört med övriga yrken framför allt förklaras av arbetsmiljöfaktorer, såsom höga emotionella krav, hot och våld i arbetet och arbetstidsförläggning. 
 
– I ett doktorandprojekt vid Malmö universitet undersöks arbete i utomhuskontor. Där tittar vi på vilka av uppgifterna som vanligtvis görs vid skrivbord inomhus som också skulle kunna göras utomhus, med hjälp av den digitala tekniken som gör oss allt mer rörliga i både tid och rum. Här har spännande data samlats in och preliminära resultat visar att utomhusmiljöer kan vara en relevant del av kunskapsarbetares arbetsmiljö framöver. Det handlar alltså att utveckla nya sätt att arbeta som kan bidra till ett hållbart arbetsliv.
 
Minns du något särskilt från ditt arbete?
– Ett minne från doktorandtiden som jag aldrig lär glömma är den första presentationen på en internationell vetenskaplig konferens. De övriga presentatörerna i gruppen var forskare som varit i fältet minst 20 år. Jag var också den enda kvinnan i denna skara. Det visade sig att några presentatörer fått förhinder så efter att alla presenterat hade vi en hel del tid över. Då föreslog ledaren för seminariet att presentatörerna ska forma en panel och diskutera resultaten med publiken, som bestod av cirka hundra personer. Jag hade visserligen tränat in min presentation ordentligt men paneldebatten var ett överraskningsmoment som fick mig att längta efter någon knapp som får marken att öppna sig... 
 
– Hur som helst klarade jag uppdraget galant och efteråt kom kollegor fram och sa att värre än så där blir det inte ens vid disputationen. Det blev en stärkande upplevelse som jag ibland funderar på när det är skarpt läge.  
 
Susanna Toivanen kommer att hålla sin installationsföreläsning torsdag 4 april klockan 10.30 i sal Gamma, MDH i Västerås.
 
Fram till och med Akademisk högtid 5 april 2019 kommer vi att presentera alla nya professorer, pristagare och medaljörer på mdh.se.