Empatins betydelse för goda möten

2013-12-20 | Forskning/Samverkan

”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” är en ny bok som samlar ledande svensk och internationell forskning om empati. Den riktar sig främst till dem som arbetar med bemötande av människor och tar upp frågor som empati vid professionellt bemötande, hur hjärnan fungerar och empatitankens utveckling. En av redaktörerna för boken är Jakob Eklund, docent vid Mälardalens högskola (MDH).

 

I boken betraktas empati utifrån flera olika perspektiv. De medverkande forskarna skriver om empati bland annat utifrån vad som neurovetenskapligt händer i hjärnan, de psykologiska respektive filosofiska perspektiven, empatitankens historia och forskning om empati i yrkeslivet. Boken ger en överblick över forskningen inom området och kan samtidigt fungera som en praktisk vägledning. Exempelvis kan man fördjupa sig i sambandet mellan empati, medlidande och moral, vad empati betyder för det professionella bemötandet, vad brist på empati kan ge för effekter i kriminalitet, mätning av empatiförmåga och spegelneuronernas betydelse i hjärnan.
Det är ett kvarts sekel sedan det kom ut en ny lärobok på svenska om empati och nästan all forskning om empati har gjorts efter det. Det är också första gången som så många ledande svenska empatiforskare inom filosofi, psykologi och praktiska verksamheter skriver en bok tillsammans, säger Jakob Eklund. Han har förutom att ha varit redaktör skrivit kapitlet Samtida psykologisk forskning om empati och bokens avslutande kapitel Var är vi och vart ska vi ta vägen?

Om boken
Boken ”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” är tänkt som kurslitteratur inom utbildningar till yrken där man bemöter människor, som vårdpersonal, socionomer, lärare och poliser, men den är även mycket läsvärd för en intresserad allmänhet. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Redaktörer är Jakob Eklund Håkansson och Henrik Bohlin. Övriga författare är Per Andréasson, Jonna Bornemark, Jodi Halpern, Ulla Holm, Mats Johansson, Marianne Kristiansson, Peter Nilsson, Andreas Olsson och Marianne Sonnby-Borgström.