Empati – nyckeln till ett professionellt samtal

2017-09-25 | Utbildning Forskning/Samverkan Student Omvärld

Empati är starkt kopplat till vårt sätt att samarbeta med andra och har stor positiv inverkan på våra samtal med varandra. Den 26 och 27 september bjuder MDH in de som är handledare för studenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) till inspirationsdagar med fokus på just empati. – Våra VFU-handledare är ovärderliga för oss och för våra studenter. Nu vi vill ge handledarna möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och inspireras i empatins tecken, säger Johan Moberg som jobbar med VFU inom högskolans vårdprogram.

Den 26 september är inspirationsdagen på MDH i Västerås och den 27 september på högskolan i Eskilstuna. Intresset är stort och runt 110 VFU-handledare är anmälda till respektive ort.

– De som har anmält sig är handledare för våra studenter som läser till förskollärare, lärare, sjuksköterska, fysioterapeut och socionom och de kommer både från kommun och landsting i Sörmland och Västmanland. Utan dessa handledare skulle vi inte kunna erbjuda studenterna praktiska inslag i utbildningen vilket gör dem mycket värdefulla för MDH, säger Johan Moberg.

Föreläsaren på inspirationsdagen är Hilmar Hilmarsson, universitetsadjunkt och Leg. psykolog/leg. psykoterapeut. Han kommer att prata om vikten av empati i alla typer av samtal, både de positiva och de svårare samtal som VFU-handledare kan behöva ha med studenter.

Inspirationsdagarna arrangeras av Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) och Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV), som ingår i Samhällskontraktet, ett avtal om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland med målet att stärka regionen.