Elena Lisova forskar för en säkrare datakommunikation

2018-04-16 | Forskning/Samverkan

Datorsystem som kopplas samman och kommunicerar med varandra blir allt vanligare. Elena Lisova har forskat om hur säkerheten i dessa system kan förbättras för att kunna stå emot hot utifrån.

 

Elena Lisova.

– Min forskning handlar om säkerhet inom datakommunikation med fokus på klocksynkronisering. Om det finns ett system med realtidskrav, kan dess komponenter behöva synkroniseras med varandra, så att begreppet tid inom systemet är detsamma. Jag har tittat på hur klocksynkronisering i dessa system kan bli säkrare när de utsätts för attacker utifrån, som till exempel när någon hackar sig in i systemet, säger doktoranden Elena Lisova, som ska disputera i datavetenskap.

Efter att ha tagit en masterexamen i radioteknik vid Saint-Petersburg Polytechnic University, påbörjade hon sin doktorandtjänst på MDH år 2014. I sin doktorsavhandling “Monitoring for Securing Clock Synchronization”, presenterar hon en metod för utformningen av en övervakningsenhet som ska upptäcka när något är fel med klocksynkroniseringen i datornätverket, i tid. Genom att använda en sådan övervakningsenhet kan man upptäcka attacker mot klocksynkroniseringen i tid och därmed förhindra eller förmildra konsekvenserna.  

– Genom att förbättra säkerheten inom datakommunikation, blir de produkter vi använder i vardagen, som till exempel bilen, säkrare och vi kan minska risken för att de ska hackas och sluta fungera, säger Elena Lisova.

Den 16 april försvarar Elena Lisova sin doktorsavhandling, klockan 13:15, i sal Gamma, på MDH i Västerås.

– Efter det är planen att fortsätta forska inom området säkerhet och datakommunikation, säger hon.