Billigare bilar med ny mjukvara

2014-01-30 | Forskning/Samverkan

Mikael Åsbergs doktorsavhandling inom datavetenskap visar hur mjukvaran i tidskritiska datorsystem, som bland annat finns i bilar, kan bli snabbare, säkrare och effektivare. I förlängningen leder detta till en mindre kostsam biltillverkning tack vare en effektivare integrering av mjukvarukomponenter vid slutfasen av utvecklingsprocessen.

Mikael Åsbergs presenterar sin doktorsavhandling ”Synthesis and Synchronization Support for Hierarchically Scheduled Real-Time Systems” den 31 januari på MDH i Västerås. Avhandlingen handlar om strukturering av mjukvara i tidskritiska datasystem, det vill säga mjukvara som måste slutföra uppgifter inom korta tidsramar, som några få mikro- eller millisekunder. Denna typ av mjukvara finner man bland annat i bilar, flygplan, TV-apparater och mobiltelefoner.

– Jag ser stor nytta med min avhandling och tack vare att jag presenterar mina resultat genom praktiska mjukvarulösningar tror jag också at de snabbare kan appliceras på företagen. Det enda som krävs för att använda dem är installation av den nya mjukvaran. För bilindustrin exempelvis innebär det minskade kostnader och färre mjukvarurelaterade problem, säger Mikael Åsberg.

 

Forskningsresultaten tillgängliga online
Dagens tidskritiska datasystem är komplexa och svåra att analysera, certifiera och modifiera och det finns många nya tekniker som utvecklas inom akademisk forskning för att underlätta analys av tidskritiska system. En av de nya teknikerna är den som Mikael Åsbergs avhandling fokuserar på.

Denna teknik delar upp tiden, som mjukvara har åtkomst till processorn, i flera stora delar som var för sig fungerar som separata tidsintervall. Dessa intervall kan i sin tur delas upp i ännu mindre delar och så vidare. Olika mjukvarukomponenter måste på så sätt följa ett strikt hierarkiskt tidsschema vilket eliminerar till exempel tidsrelaterade problem i mjukvaran. Denna uppdelning kan göras i god tid före integrering av olika mjukvarukomponenter vilket gör att integreringsfasen i slutet av utvecklingsprocessen får mindre oförutsedda negativa konsekvenser, vilket i sin tur gör att man undviker tidsfördröjningar i projektet och därmed också ökade utvecklingskostnader.

– Min förhoppning är att denna teknik kan göra tidskritiska system lättare att analysera genom att dela upp systemet i mindre delar och därefter kunna analysera dessa mindre delar separat. På så sätt kan mjukvarusystemen bli snabbare att utveckla, och säkrare att använda. Resultaten i sig är praktiska i form av mjukvara som vi har utvecklat. Tanken har varit att resultaten ska kunna appliceras direkt i riktiga system och det som gör denna forskning unik är att vi fokuserat på att göra resultaten tillgängliga online för allmänheten, så att andra forskare kan bygga vidare på de praktiska resultaten, säger Mikael Åsberg.

 

Jobb på Zenterio väntar
Mikael Åsberg är född och uppvuxen i Västerås där han studerat det datavetenskapliga programmet på MDH 2004 – 2008. Efter magisterexamen i både datateknik och i datalogi fortsatte han med studier inom datavetenskap som doktorand på MDH. Sedan ett halvår tillbaka bor han i Linköping och direkt efter disputationen ska han börja arbeta på företaget Zenterio i Linköping, som utvecklar komplex mjukvara för digital-TV boxar.

– Jag har lärt mig mycket om hur olika tidskritiska system ser ut i praktiken och hur andra forskare jobbar med de utmaningar som finns inom detta område tack vare min avhandling, vilka är kunskaper jag hoppas kunna få applicera i Zenterios system. Det viktiga för mig just nu är att få komma ut i industri och lära mig hur datasystem utvecklas, men i framtiden kan jag tänka mig att fortsätta med en akademisk karriär, säger Mikael Åsberg.

 

Välkomna att ta del av Mikael Åsbergs forskningsresultat den 31 januari kl.10.00 - 14.00 i sal Gamma på MDH i Västerås.

Mer information om Mikael Åsbergs doktorsavhandling