Uppslagsverk & ordböcker

Uppslagsverk, språklexika och termlistor

UPPSLAGSVERK    
Encyclopædia Britannica Engelskspråkigt uppslagsverk Nätverkslogin
Nationalencyklopedin Svenskspråkigt uppslagsverk Nätverkslogin
Oxford Music Online Uppslagsverk för musikområdet Nätverkslogin
Oxford Reference Online Engelskspråkigt uppslagsverk Nätverkslogin
     
SPRÅKLEXIKA    
bab.la Svenska - engelska Fri resurs
WordFinder Svenska - engelska med flera språk, skrivregler, synonymer, förkortningar Nätverkslogin
Oxford English Dictionary Engelska Nätverkslogin
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary Engelska - franska Nätverkslogin
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary Franska - engelska Nätverkslogin
Oxford Business French Dictionary Engelska - franska (affärsliv) Nätverkslogin
Oxford Business French Dictionary Franska - engelska (affärsliv) Nätverkslogin
Pocket Oxford Italian Dictionary Engelska - italienska Nätverkslogin
Pocket Oxford Italian Dictionary Italienska - engelska Nätverkslogin
Pocket Oxford Latin Dictionary Engelska - latin Nätverkslogin
Pocket Oxford Latin Dictionary Latin - engelska Nätverkslogin
Oxford Business Spanish Dictionary Engelska - spanska (affärsliv) Nätverkslogin
Oxford Business Spanish Dictionary Spanska - engelska (affärsliv) Nätverkslogin
     
TERMLISTOR    
Bibliotekstermer Bibliotekstermer. Svenska och engelska Fri resurs
IATE – Inter Active Terminology for Europe   EU-terminologi Fri resurs
Medicinska termer (KI)   Medicintermer. Grekiska, latin till svenska. Fri resurs
Merriam-Webster   Engelskt lexikon Fri resurs
Nationalencyklopedin - Svensk ordbok   Svensk ordbok Nätverkslogin
Ordlista för Sveriges domstolar Domstolsverket Fri resurs
Oxford Dictionary of abbreviations   Förkortningar engelska Nätverkslogin
Oxford English Dictionary   Engelskt lexikon Nätverkslogin
Oxford Reference Online   Engelskt lexikon Nätverkslogin
Rikstermbanken Svenska termer Fri resurs
Svenska Akademiens ordböcker Språkresurser från Svenska Akademien. Innehåller SAOL, SO och SAOB samt Svenska Akademiens grammatik. Fri resurs
Svensk MESH   Termer för medicin, vårdvetenskap med mera. Sökverktyg och svensk-engelsk översättning. Fri resurs
Svenska ämnesord Ämnesord för bibliotekskataloger Fri resurs