Hur söker man i databaser?

Den här handledningen kan ge dig lite hjälp på vägen när du önskar söka litteratur i de databaser som erbjuds vid Mälardalens högskola. I dag kan du få tillgång till dessa databaser både från datorer inom högskolans domän och från vilken annan dator som helst.

Referens- och fulltextdatabaser

Det finns huvudsakligen två slags databaser: bibliografiska databaser
(referensdatabaser) som möjliggör sökning och tillgång till hänvisningar och (i de flesta fall) sammanfattningar av dokument och fulltextdatabaser.
Fulltextdatabaser ger möjlighet att söka fram hela tidskriftsartiklar och böcker. Du bör överväga att först söka i referensdatabaser innan du söker i fulltextdatabaser eftersom de innehåller ett mycket större antal referenser.

Direktlänkning till fulltext

Numera innehåller många av referensdatabaserna direktlänkar till fulltextdokument i de fall sådana finns att tillgå från våra fulltextdatabaser. Klickar man på "Get it"-knappen vid artikelreferensen länkas man vidare till dokumentet eller till ett artikelbeställningsformulär.

Söktermer

Beroende på vilket ämne du läser eller är intresserad av bör du inleda med att välja lämpliga söktermer sk ämnesord (subject terms eller keywords). De valda ämnesorden kan sedan kombineras med lämpliga sökoperatorer. De vanligaste sökoperatorerna är: OCH, ELLER och INTE, eller på engelska: AND OR och NOT. I en sökfråga med orden katter OCH hundar finner du dokument och referenser som måste innehålla eller handla om både katter och hundar. Om du istället skriver sökfrågan: katter ELLER hundar kommer du hitta litteratur som handlar om endast katter eller artiklar som bara handlar om hundar eller dokument som handlar om både hundar och katter. Sökformuleringen: katter INTE hundar slutligen, finner artiklar som handlar om katter men som definitivt inte tar upp något om hundar.

Trunkering - att söka på ordstammen

Trunkering innebär att du använder en del av av ett ämnesord eller en sökterm för att leta fram referenser. På så sätt får du med ordstammar med olika ändelser: Det vanliga trunkeringstecknet är asterisk eller stjärna (*). Till exempel så ger sökordet network* träff på både det exakta ordet network men får också med pluralformer av ordet – networks eller ev. networking.

Beställa artiklar

Dokument i form av artiklar eller böcker som varken finns i någon fulltextdatabas på högskolan, eller som tryckt tidskrift eller bok i bibliotekets samlingar, kan beställas genom biblioteket, som fjärrlån. Fjärrlån av böcker är för det mesta avgiftsfria. När du beställer artiklar med hjälp av fjärrlån tar biblioteket däremot ut en mindre avgift per artikel.