Tidskrifter

Tryckta och elektroniska tidskrifter på Mälardalens högskolebibliotek.

Högskolebiblioteket tidskrifter

Högskolebibliotekets tidskrifter hittar du genom att söka efter titeln i Primo

Där finns även en A-Z lista där du kan se vilka tidskrifter vi prenumererar på.

Äldre nummer av de tryckta tidskrifterna står i magasin, fråga efter dem i infopunkten så hämtar vi det du vill ha.