Trivselregler

Trivselregler vid Mälardalens högskolebibliotek.
Fastställda av bibliotekschefen 2008-02-07.

1. Arbetsmiljö

Biblioteket är en arbetsplats för studenter, lärare, forskare och bibliotekets personal.

Tänk på arbetsron och visa hänsyn. Tala därför med låg samtalston för att inte störa.

2. Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får användas med förnuft och efter det att ringsignalen stängts av.

3. Förtäring

Det är tillåtet att ta med enklare förtäring såsom frukt, godis och dryck in i biblioteket. Om du vill äta lunch hänvisar vi till de studentpentryn som finns på högskolan.

4. Miljö

Skräp ska sorteras i bibliotekets sorteringsmoduler.

5. Datorer

Bibliotekets datorer kan användas av personer som är 18 år eller äldre. Bibliotekets datorer är avsedda för utbildningsrelaterat arbete och informationssökning för studenter och personal.

Datorerna kan lämnas maximalt 15 minuter.

6. Insamlingar

Insamlingar av pengar och namnlistor får ej förekomma i biblioteket.

7. Affischering

Extern affischering eller annan annonsering är inte tillåten i biblioteket.

8. Disciplinära åtgärder

Den som stör verksamheten på biblioteket kan avstängas enligt Högskoleförordningen 10 kap. Disciplinära åtgärder (i § 1, punkt 3).