Biblioteket i siffror

Statistik över antal böcker, tidskrifter, lån, besök med mera vid Mälardalens högskolas bibliotek.

Bibliotekets verksamhet 2018
Antal anställda 22
Litteraturbestånd, antal enheter 113 327
Förvärv, antal enheter 1639
Antal e-böcker 198 596
Antal e-tidskrifter 15 000
Antal papperstidskrifter 171
Kostnad för pappersmedia (tkr) 701
Kostnad för elektroniska media (tkr) 8054
Antal framtagna artiklar ur databaser 494 535
Antal lån (inkl. omlån) 977 89
Antal fjärrutlån, böcker 504
Antal fjärrinlån, böcker 281
Antal deltagare i användarutbildning 2883
Öppethållande per vecka (normalt) 52
Besök per år i biblioteket 294 419