Biblioteket i siffror

Statistik över antal böcker, tidskrifter, lån, besök med mera vid Mälardalens högskolas bibliotek.

Bibliotekets verksamhet 2017
Antal anställda 22
Litteraturbestånd, antal enheter 110 972
Förvärv, antal enheter 1821
Antal e-böcker 188 855
Antal e-tidskrifter 15 000
Antal papperstidskrifter 183
Kostnad för pappersmedia (tkr) 808
Kostnad för elektroniska media (tkr) 8067
Antal framtagna artiklar ur databaser 484 195
Antal lokala lån (inkl. omlån) 68 811
Antal fjärrutlån, böcker 667
Antal fjärrinlån, böcker 675
Antal deltagare i användarutbildning 3 569
Öppethållande per vecka (normalt) 52
Besök per år i biblioteket 323 896