Seminarium: Visualisera forskning - Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-03-28
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Västerås

Biblioteksseminarium för dig som forskar!

Under våren 2017 arrangerar högskolebiblioteket fyra seminarier speciellt riktade till dig som forskar!
 

Visualisera forskning

Syftet med detta seminarium är att introducera tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer inom ett forskningsområde. Visualisering kan på så sätt användas för att skapa en överblick över ett forskningsfält där även dess olika inriktningar framträder.
 

Tid och ort

28 mars 13.00-15.00 i Västerås
30 mars 13.00-15.00 i Eskilstuna

Anmälan och information