Referenshantering med EndNote - Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-18
Tid: 13.00
Plats: Västerås, T1-022

I detta seminarium för forskare demonstreras referenshanteringsverktyget EndNote.