Här för dig: Utveckla ditt skrivande

Datum: 2017-12-04
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Högskolebiblioteket i Västerås

Skrivstuga med Cesam

Kom och träffa språkpedagogerna Malin och Mikaela på högskolebiblioteket i Västerås. De svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande.