Avancerad informationssökning för forskare - Eskilstuna

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-11-21
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Eskilstuna

I detta seminarium visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord samt citeringar.

I första hand demonstrerar vi Web of Science, Scopus, men även andra för deltagarna relevanta databaser kan behandlas.