Att publicera - Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-26
Tid: 13.00
Plats: Västerås, T1-022

Var ska du publicera dig så att exponeringen av din forskning blir den största möjliga?