Bibliotekets kalendarium

  • Bli bra på akademiskt skrivande

    25 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

    Språkpedagogen har drop-in på biblioteket i Eskilstuna och svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande, dina akademiska texter. Ta med texten du vill utveckla, har frågor kring.

  • Under vecka 40 visar vi på högskolebiblioteket MDH:s mjukvara för skrivhjälp i Word och hur du kan få text som ljud.