Bibliotekets kalendarium

 • Språkpedagoger på CeSAM har drop-in på biblioteket i Eskilstuna och svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande och dina akademiska texter.

 • Språkpedagoger på CeSAM har drop-in på biblioteket i Västerås och svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla ditt skrivande och dina akademiska texter.

 • För dig som forskar: Visualisera ditt forskningsområde

  19 nov 2019 | Föreläsningar och seminarier

  Vi introducerar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer i syfte att skaffa en överblick av ett forskningsområde.

 • För dig som forskar: Visualisera ditt forskningsområde

  21 nov 2019 | Föreläsningar och seminarier

  Vi introducerar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer i syfte att skaffa en överblick av ett forskningsområde.

 • För dig som forskar: Att publicera

  26 nov 2019 | Föreläsningar och seminarier

  ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska du publicera så att exponeringen av din forskning blir den största möjliga?

 • För dig som forskar: Att publicera

  28 nov 2019 | Föreläsningar och seminarier

  ”Publish or perish” brukar man säga, men var ska du publicera så att exponeringen av din forskning blir den största möjliga?

 • För dig som forskar: Forskningsdata

  3 dec 2019 | Föreläsningar och seminarier

  Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår du god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver du data?

 • För dig som forskar: Forskningsdata

  9 dec 2019 | Föreläsningar och seminarier

  Vad är en datahanteringsplan, och borde du ha en? Hur uppnår du god versionshantering? Var finns säkra lagringsytor? Hur beskriver du data?

 • Kom till Uppsatsakuten på biblioteket i Eskilstuna så hjälper vi dig lite extra för att du ska få klart din uppsats.

 • Kom till Uppsatsakuten på biblioteket i Västerås så hjälper vi dig lite extra för att du ska få klart din uppsats.