Text

2020-04-08

Studera med läsnedsättning

Aktuellt

Om du som studerar på MDH har en läsnedsättning kan vi på högskolebiblioteket hjälpa dig med att få din kurslitteratur anpassad via tjänsten Legimus.