Text

Behöver du hjälp med informationssökning eller få tips på källor? Har du frågor om referenshantering eller referenshanteringsprogram? Boka en tid med en bibliotekarie så får du hjälp.

Boka en bibliotikarie

Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med informationssökning eller få tips på källor? Har du frågor om referenshantering eller referenshanteringsprogram? Boka en tid med en bibliotekarie så får du hjälp.

Behöver du hjälp snabbt är du mycket välkommen till biblioteket för en introduktion till litteratursökning.
Din bokning kommer att bekräftas via e-post
Var önskar du i första hand träffa bibliotekarien? * (obligatorisk)
Var önskar du i första hand träffa bibliotekarien?Under rådande omständigheter bedrivs inte undervisning, handledning eller vägledning på campus tills annat meddelas. Du kan fortfarande boka vägledning via Zoom, telefon eller e-post.
Ange ett preliminärt datum för handledning
Ange ett preliminärt datum för handledning
Var ute i god tid
Akademi * (obligatorisk)
Akademi
Du kan bara boka om du är student eller anställd vid MDHBoka undervisning

Högskolebiblioteket erbjuder bibliotekarieledd undervisning i dialog med dig som lärare för att studenterna ska kunna utveckla sin akademiska kompetens i att söka, värdera och referera till information.

För att studenterna ska kunna hantera dokument och referenser på ett korrekt och effektivt sätt erbjuder biblioteket även undervisning och stöd i att hantera referenshanteringsprogram.

Läs gärna mer om utbudet på Internportalenlänk till annan webbplats.