Villkor och riktlinjer för användning av licensierade elektroniska medier

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola har slutit avtal med förlag och leverantörer av elektroniska tidskrifter, elektroniska böcker och olika databaser för universitetets studenter och anställda

Vad gäller vid användning av licensierade elektroniska medier?

Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har. Villkoren i avtalen ser olika ut, men generellt kan sägas:

  • Inget av avtalen tillåter kommersiell användning
  • Vanligtvis är det tillåtet att läsa och skriva ut enstaka artiklar för privat bruk
  • Fjärrlån mellan två offentliga bibliotek tillåts i de flesta fall. Materialet måste oftast skrivas ut och skickas med post
  • Det är oftast inte tillåtet för biblioteket eller någon annan att skicka artiklar ur de arkiv man har licens för direkt till en enskild person
  • Nedladdning av hela tidskrifter / databaser är inte tillåten. Systematisk nedladdning av material kan få till följd att leverantören stänger av biblioteket från vidare access

Mer information

Mer information över de centralt upphandlade avtalen finns att läsa på Kungliga biblioteket:

Avtalsinformation från Kungliga Biblioteket

Översikten innehåller även information om användning av artiklar ur licensierade resurser i kurskompendier.