Medieanskaffning

Högskolebibliotekets huvuduppgift är att främja arbetet med att upprätthålla hög internationell kvalitet på forskning och utbildning vid Mälardalens högskola

Detta innebär att högskolans studenter, lärare, forskare och annan personal vid högskolan skall ha snabb tillgång till relevant information och litteratur, oavsett publiceringsform.

Riktlinjer för medieanskaffning (pdf 135 kB)