Inköpsförslag

Ge förslag på böcker eller tidskrifter du tycker högskolebiblioteket borde skaffa!


Kontrollera gärna först att materialet inte redan finns på biblioteket vid Mälardalens högskola.

Högskolebibliotekets katalog Primo

Förslagen ska vara relevanta för utbildning och forskning på Mälardalens högskola.
 

Det är ämnesansvarig bibliotekarie som avgör om, och i vilket format, boken eller tidskriften köps in.

 

Vill du reservera boken?

Var vill du hämta boken?

Ibland finns materialet du beställt tillgängligt både i elektronisk och tryckt form. Det är högskolebiblioteket som bedömer i vilket av dessa format materialet beställs.

Lämna det här fältet oifyllt.