Beställ fjärrlån

Här kan du beställa fjärrlån, både artiklar och böcker. Nedan finns även en sammanfattning av MDH:s lånevillkor för fjärrlån:

Välj typ av beställning:

Böcker

Bokbeställning

Artiklar

Välj var du vill hämta artikeln:

Eskilstuna

Västerås

För att du ska kunna göra en fjärrlånebeställning krävs  

  • att du är student vid MDH eller annan högskola/universitet, är anställd vid MDH eller är extern samverkanspartner med särskilt avtal.
  • att du är registrerad låntagare vid Mälardalens högskolas bibliotek
  • att materialet du vill fjärrlåna inte redan finns i bibliotekets bestånd.
  • att din beställning är utbildnings- eller forskningsrelaterad om du är student eller lärare vid MDH.
  • att din beställning är relevant för din uppsats och/eller examensarbete om du är student från annan högskola eller universitet
  • att din beställning är yrkesrelevant om du är övrig personal på MDH

Avhämtning

Meddelande om att ditt fjärrlån finns att hämta skickas med e-post. Artiklar skickas hem till din bokföringsadress om du är student. Anställda vid MDH får artiklar med internposten.

Lånetid & låneregler

För fjärrinlånat media gäller det utlånande bibliotekets regler, t. ex. om en bok ej är för hemlån eller vid omlån. Vid ersättning för borttappat fjärrlån gäller det utlånande bibliotekets krav.

Kostnader

Fjärrlån av böcker, rapporter och liknande är utan kostnad. I övrigt se prislista

Studenter: Vid artikelbeställning förbinder du dig att betala en fastställd kostnad. Betalning sker i första hand online, via bibliotekets katalog.
 

För extern samverkanspartner gäller kostnader enligt särskilt avtal med högskolebiblioteket.