Avgifter

Här kan du se vilka avgifter som gäller vid artikelbeställningar, fjärrlån och försenat material.

Fastställt av bibliotekschefen 2009-09-22. Reviderat 2018-03-06.

Artikelbeställningar

Inom Europa Studenter: 40 kr/ artikel,
Utom Europa Studenter: Faktisk kostnad
Artiklar till andra bibliotek 100 kr/ artikel

Fjärrlån av böcker, rapporter och liknande

Inom Norden Gratis
Från övriga länder Studenter: 250 kr/beställning
Övriga avgiftsbelagda tjänster Studenter. Den faktiska kostnaden

 

Förseningsavgifter

Normallån 5 kr per bok/media och dag
Dagslån 50 kr per bok/media och dag

Förkommet material

Förkommet material lägst 800 kr per bok/media

 

Betalning av avgifter

Betalning sker i första hand online, via ditt bibliotekskonto.

Betalning kan också ske till bankgirokonto 5201-5864. Betalningsmottagare: Mälardalens högskola. Ange som meddelande till betalningsmottagaren: Ref. BIBL, låntagarens namn och personnummer.

 

Övrigt

Lån kan skickas till hemadress som REK-försändelse och på mottagarens bekostnad. Gäller ej fjärrlån.

Låntagaren ansvarar för och bekostar återsändning av lånat material.