Avgifter

Här kan du se vilka avgifter som gäller vid artikelbeställningar, fjärrlån och försenat material.

Fastställt av bibliotekschefen 2009-09-22. Reviderat 2019-03-25.

Fjärrlån för studenter

Artiklar 40 kr/ artikel
Böcker Gratis

 

Förseningsavgifter

Normallån 5 kr per bok/media och dag
Dagslån 50 kr per bok/media och dag

Förkommet material

Förkommet material lägst 800 kr per bok/media

 

Betalning av avgifter

Betalning sker i första hand online, via ditt bibliotekskonto.

Betalning kan också ske till bankgirokonto 5201-5864. Betalningsmottagare: Mälardalens högskola. Ange som meddelande till betalningsmottagaren: Ref. BIBL, låntagarens namn och personnummer.