Referera

Att referera till andras texter är en viktig beståndsdel i det akademiska skrivandet.

Varför ska du referera?

Genom att använda ett visst system för hur referenser ska se ut skiljer du dina egna ord från andra forskares. Det gör också att du undviker att din text uppfattas som plagiat. Du visar att du tagit del av tidigare forskning och genom att jämföra dina resultat med andras kan du även visa hur din text passar in i tidigare forskning. Med hjälp av referenser till andra forskare kan du även göra din text mer övertygande samt ge den en större vetenskaplig tyngd. Med dina referenser gör du det även möjligt för läsaren att hitta och läsa de texter du använt i ditt arbete.
 

Olika sätt att referera

Grunden för all referenshantering är att i texten alltid ange referensen i direkt anslutning till ditt citat eller referat, samt ange alla de referenser du använt sist i en litteraturlista.  Exakt hur dina referenser och din litteraturlista ska se ut beror på vilket referenssystem du använder.

Det finns huvudsakligen två sätt att skriva referenser på, parenteser eller fotnoter. Vilken referensstil du ska använda beror på vad som gäller för programmet eller kursen du läser, så fråga din lärare om du är osäker. Oavsett vilken referensstil du använder är det bra att tänka på att vara konsekvent.
 

Ta hjälp av referenshanteringsprogram

För att lättare samla och organisera dina referenser kan du använda dig av ett referenshanteringsprogram.

Läs mer om referenshanteringsprogram