Referera

Att referera till andras texter är centralt i allt skrivande vid högskolan.

Lär dig referera i vår självstudieguide

Biblioteket har gjort en självstudieguide om konsten att referera. Där kan du lära dig mer om varför och hur du ska referera och hur du undviker plagiat.

Referera mera - om akademisk hederlighet

Ta hjälp av referenshanteringsprogram

För att lättare samla och organisera dina referenser kan du använda dig av ett referenshanteringsprogram.

Läs mer om referenshanteringsprogram