Källkritik

Ett urval guider och hjälpresurser om källkritik.

Om källkritik

Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information (pdf 203 kB) Vad och varför om källkritik. Ted Gunnarsson, Linnéuniversitetet
Källkritik Sju bedömningskriterier för källkritik. Umeå Universitet.
Källkritik för Internet Göran Leth & Torsten Thurén
Sant eller falskt? Metoder i källkritik Torsten Thurén

Doubt is the origin of wisdom (Prezi-format)

Doubt is the origin of Wisdom (pdf 8,8 MB)

Källkritik med betoning på källans innehåll (på engelska)

Ulrika Nilsson & Pernilla Andersson, Mälardalens högskola

Evaluating information - Applying the CRAAP Test Hur du gör ett CRAAP-test. California State University.

Om den vetenskapliga artikeln med mera

Granska en bok Nio frågor du kan ställa dig när du granskar en bok. Göteborgs Universitet.
Granska en tidskriftsartikel Sju frågor du kan ställa dig när du granskar en tidskriftsartikel. Göteborgs Universitet.
Vad är en vetenskaplig artikel? Filmer om forskningen bakom och publiceringen av den vetenskapliga artikeln. Karolinska Institutet