Talböcker

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårighet att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker.

Vad är talböcker?

En talbok är en inläst bok för dig som har en läsnedsättning.

Var hittar du talböcker?

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhandahåller talböcker. I MTM:s katalog Legimus hittar du talböcker och kan ladda ner dem.

I Legimus och på MTM: s hemsida hittar du också mer information om vad talböcker är och hur du kan läsa dem.

Läs mer om Legimus
Läs mer om MTM

Skaffa ett nedladdningskonto i Legimus

För att låna behöver du ett nedladdningskonto i Legimus.

Kontot skaffar du på högskolebiblioteket. Vi ger dig också en introduktion till MTM:s katalog Legimus och talböcker.

 

student pluggar med sin dator i knät

När du fått ditt nedladdningskonto kan du själv ladda ner och läsa böckerna på det sätt som passar dig bäst, i datorn, mobilen eller på läsplattan.

Boka introduktion till talböcker

Film om att studera med talböcker

MTM har gjort en film om att studera med talböcker.