Boka undervisning

Högskolebiblioteket erbjuder bibliotekarieledd undervisning i dialog med dig som lärare.

Vi erbjuder bibliotekarieledd undervisning i dialog med dig som lärare för att studenterna ska kunna utveckla akademisk informationskompetens, genom att kunna söka, värdera och referera till information.

För att studenterna ska kunna hantera dokument och referenser på ett korrekt och effektivt sätt erbjuder vi undervisning och stöd i hanteringen av referenshanteringsprogram.

Läs gärna mer om utbudet på Internportalen , eller kontakta oss så diskuterar vi behoven studenterna på din kurs har.

På vilken ort?

Lämna det här fältet oifyllt.