Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med informationssökning, tips på källor, sökteknik? Har du frågor om referenshantering eller referenshanteringsprogram såsom till exempel EndNote eller Mendeley?

Som student eller personal vid Mälardalen högskola är du välkommen att boka tid med en bibliotekarie via formuläret nedan. Behöver du hjälp snabbt är du mycket välkommen till biblioteket för en introduktion till litteratursökning.

På vilken ort önskar du i första hand träffa bibliotekarien?

Lämna det här fältet oifyllt.