Bibliotekets personal och organisation

Högskolebiblioteket har två campusövergripande enheter: Enheten för media och system samt Enheten för lärande och forskarstöd.

Bibliotekschef

 

Lisa Petersen

Telefon: 016-15 32 10

E-post: lisa.petersen@mdh.se

 

 

Enheten för media och system

Inköp och tillgängliggörande av medier och e-resurser, digitala system, webb och kommunikation.

 

 

Magnus Velander

Enhetschef

Telefon: 021-10 14 57

E-post: magnus.velander@mdh.se

Piia Berg

Systemansvar Alma, webb och kommunikation

Telefon: 021-10 13 41

E-post: piia.berg@mdh.se

Patrik Emanuelsson

Systemansvar

Telefon: 016-15 34 62

E-post: patrik.emanuelsson@mdh.se

Kristina Forsberg

Mediainköp

Telefon: 021-10 16 19

E-post: kristina.nanna.forsberg@mdh.se

Tord Heljeberg

E-resurser, DiVA

Telefon: 021-10 16 41

E-post: tord.heljeberg@mdh.se

Jeanette Lodin

Mediainköp

Telefon: 016-15 36 67

E-post: jeanette.lodin@mdh.se

Susanne Meijer

Kravärenden

Telefon: 021-10 14 89

E-post: susanne.meijer@mdh.se


Gunnar Mohlin

Fjärrlån

Telefon: 021-10 16 79

E-post: gunnar.mohlin@mdh.se

Anne-Louise Molin

Mediainköp

Telefon: 021-10 13 38

E-post: anne-louise.molin@mdh.se

Erika Nordenstam - tjänstledig

Ulrika Nyman

Mediainköp och forskarstöd

Telefon: 021-10 15 53

E-post: ulrika.x.nyman@mdh.se

Anna Roos

Mediainköp

Telefon: 016-15 37 19

E-post: anna.roos@mdh.se

Karin Wiman

Webb och kommunikation, fjärrlån.

Telefon: 021-10 14 03

E-post: karin.wiman@mdh.se

 

Enheten för lärande och forskarstöd

Pedagogiskt stöd till lärare och studenter, forskarstöd (bibliometri, Open Access, publicering), administration av DiVA.

 

Magnus Velander

Tillförordnad enhetschef

Telefon: 021-10 14 57

E-post: magnus.velander@mdh.se

Linda Alfredsson

Talböcker

Telefon: 016-15 36 13

E-post: linda.alfredsson@mdh.se

Pernilla Andersson

Undervisning i informationssökning, referenshantering

Telefon: 021-10 13 42

E-post: pernilla.andersson@mdh.se

Lina Andrén - tjänstledig

 

Helena Aspernäs

Undervisning i informationssökning

Telefon: 021-10 73 83

E-post: helena.aspernas@mdh.se

Anette Atencio

Undervisning i informationssökning

Telefon: 016-15 32 11

E-post: anette.atencio@mdh.se

 


Sara Landerdahl Stridsberg

Undervisning i informationssökning

Telefon: 021-10 15 57

E-post: sara.landerdahl.stridsberg@mdh.se

Camilla Marklund

Undervisning i informationssökning

Telefon: 016-15 34 11

E-post: camilla.marklund@mdh.se

Per Nyström

Forskarstöd, DiVA, referenshantering, undervisning i informationssökning

Telefon: 021-10 16 37

E-post: per.nystrom@mdh.se

Henning von Platen

Undervisning i informationssökning

Telefon: 016-15 37 36

E-post: henning.von.platen@mdh.se

Katarina Ylikiiskilä

Katarina Ylikiisklilä

Kundservice

Telefon: 016-15 36 26

E-post: katarina.ylikiiskila@mdh.se