Registrering och publicering i DiVA

Som forskare på MDH ska du registrera dina publikationer i högskolans publikationsdatabas DiVA. DiVA administreras av Högskolebiblioteket.

Vad ska jag registrera i DiVA?

Som forskare på MDH ska du registrera alla dina publikationer i DiVA. Har du publikationer från tidigare anställningar bör även dessa registreras.

Vänta med att registrera din publikation i DiVA tills den publicerats (undantag görs för delarbeten i avhandlingar). Registrera inte opublicerade muntliga anföranden, och inte heller konferensbidrag där du saknar uppgifter om var/hur bidraget publicerats.

Varför ska jag registrera mina publikationer i DiVA?

När du registrerar i DiVA ökar synligheten för din publikation genom att den blir den sökbar i t.ex. SwePub och Google Scholar. Du kan också använda DiVA för att ta fram en publikationslista till ditt CV och för att automatiskt uppdatera din personliga MDH-sida med dina senaste publikationer.

De uppgifter du registrerar i DiVA kommer dessutom att användas bland annat för högskolans interna medelsfördelning och även vid nationell forskningsutvärdering. Genom att följa instruktionerna på de här sidorna undviker du att din publikation felaktigt inte räknas med i sådana sammanhang.

Hur registrerar jag publikationer i DiVA?

Kontrollera först att publikationen inte redan finns i DiVA , så att den inte registreras i dubblett. Se gärna efter om det går att importera uppgifter om din publikation från någon annan databas (t.ex. PubMed eller Libris); det är både tidsbesparande och minskar risken för fel! Dessutom är det bra om du   av din publikation.

Logga in för att registrera din publikation.

Nedan finns checklistor för vilken information som måste finnas med för olika publikationstyper.

Detaljerad guide med bilder om hur du publicerar i DiVA (pdf 367 kB)

Checklistor för olika publikationstyper

Artiklar (pdf 412 kB)

Bok (pdf 411 kB)

Kapitel i bok (pdf 411 kB)

Konferensbidrag (pdf 412 kB)

Manuskript (preprint) (pdf 410 kB)

Patent (pdf 407 kB)

Proceedings (redaktörskap) (pdf 411 kB)

Rapport (pdf 410 kB)

Samlingsverk (redaktörskap) (pdf 411 kB)