Finansiering för OA-publicering

Vi på MDH uppmuntrar dig som anställd hos oss att publicera i Open Access-tidskrifter. Från och med 2019 kan du söka bidrag för publiceringsavgiften.

Krav och kriterier för att få ansöka om bidrag

  • Du ska vara anställd eller doktorand vid Mälardalens högskola.
  • Du ska vara "corresponding author" för artikeln.
  • Din affiliering för MDH ska framgå i artikeln.
  • Artikeln ska vara accepterad av OA-tidskriften.
  • Fakturan ska inte vara betald.
  • Som regel ska publiceringsavgiften täckas av dina externa forskningsmedel. När du som forskare ansöker om externa medel hos forskningsfinansiär ska medel för publiceringsavgift alltid inkluderas om detta är en godkänd kostnad hos finansiären.

Kriterier för OA-tidskrifter

  • I första hand gäller bidraget publicering i rena OA-tidskrifter. Kontrollera lämpligen mot DOAJ - Directory of Open Journals .
  • Även publicering i hybridtidskrifter godkänns. Kontrollera i första hand mot " norska listan ".
  • Övriga OA- eller hybridtidskrifter kan i undantagsfall godkännas efter konsultation med biblioteket.

Ansökan

För att ansöka om bidrag använder du dig av formuläret Ansökan om bidrag för Open Access-publicering .

Frågor?

Har du frågor? Kontakta oss på biblioteket.forskarservice@mdh.se