Forskarstöd

Som forskare på MDH har du tillgång till bibliotekets forskarservice. Bibliotekets forskarservice arbetar med frågor om informationssökning och publicering. Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte. Vi håller också seminarier om exempelvis avancerad informationssökning, referenshantering och publiceringsstrategier varje termin.

 

Hjälp att söka litteratur och referenshantering

Vi hjälper dig med större eller mer komplicerade informationssökningsfrågor som dyker upp i samband med din forskning. Vi kan också hjälpa dig som har frågor om användning av EndNote, Mendeley eller andra referenshanteringsprogram.

Boka tid för hjälp med informationssökning

Stöd i publiceringsfrågor

Har du frågor om vad du ska tänka på när du väljer tidskrift att publicera dig i, om fri tillgänglighet eller parallellpublicering i DiVA? Bibliotekets forskarservice kan hjälpa dig med dessa frågor, liksom med frågor om registrering i DiVA.

Bibliometri

Bibliometri är inte bara en metod för utvärdering av forskning. Det kan också användas för att undersöka och orientera sig inom ett forskningsområde, och för att se kopplingar och samarbeten mellan olika forskningsinriktningar.

Saknar du något?

Om du behöver en bok som vi inte har tar vi gärna emot inköpsförslag.

Gör ett inköpsförslag

Böcker som vi inte kan köpa in, och annat material som vi inte har tillgång till kan ofta beställas som fjärrlån.

Beställ fjärrlån

Har du frågor om DiVA eller den service vi erbjuder dig som forskare?

Kontakta oss på biblioteket.forskarservice@mdh.se