Mälardalens Högskola Logga
Mälardalens Högskola Logga

Text

I ämnesguiderna finns databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne, t.ex. hur du refererar enligt APA-stilen och använder referenshanteringsprogram.

Ämnesguider

Ämnesguider

I guiderna hittar du t.ex. informationsresurser inom ditt ämne, hur du refererar enligt APA, använder referenshanteringsprogram, e-böcker samt undviker plagiat.

Till toppen