Text

Datum 2021-03-25
Artikeltyp Aktuellt

Digital handbok med råd ska förbättra konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri

Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker.

Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker.

Nu har en digital handbok lanserats, fylld med tips och råd för huvudfabriker (core plants) i syfte att förbättra svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft och behålla produktionen i Sverige.

I syfte att öka kunskapen om hur den svenska tillverkningsindustrin kan stärka sin konkurrenskraft, och på så sätt behålla produktionen i Sverige, har MDH tillsammans med Jönköping University nu lanserat en digital handbok som ett resultat av forskningsprojektet Core Plant Excellence (COPE).

Precis som namnet antyder har projektet fokuserat på core plant-rollen, det vill säga huvudfabrikens roll i industriella företagsorganisationer. Projektet påvisar att huvudfabriker kan bli bättre på att förstå och utföra sin roll och därmed behålla produktionen i Sverige.

Tips, råd och verktyg för huvudfabriken

Den digitala handboken, som finns att läsa online härlänk till annan webbplats, innehåller en uppsättning tips, råd och verktyg om att förstå och stärka huvudfabrikens roll, förmågor och kompetenser. Handboken innehåller även förslag på hur man kan ha ett effektivt kunskapsutbyte mellan fabriker och ledning inom organisationen.

I handboken omnämns bland annat utmaningen med att både hitta och använda en lämplig uppsättning nyckeltal (KPI:er) för det arbete som utförs av huvudfabriken – och med förslag på ett antal viktiga områden att kontinuerligt mäta och följa upp.

– Det här är första gången som vi gör en digital handbok, och det har inte heller gjorts många tidigare i Sverige. Projektet har varit väldigt uppskattat av både företagen och finansiären och den första återkopplingen vi fått på handboken är också positiv, säger Jessica Bruch, professor och projektledare på MDH.

Industriella partners i projektet som genomfördes mellan 2016-2019 har varit Alfa Laval, AstraZeneca, Bombardier, GKN Aerospace, Volvo Cars, Volvo CE, Volvo GTO och SKF. Det har finansierats av KK-stiftelsen.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation

Professor

Jessica Bruch

016-15 32 19

jessica.bruch@mdh.se

Till toppen