Text

Datum 2021-04-06
Artikeltyp Aktuellt

Bli lärare på 1,5 år

Lärare och elev.

Om du har högskolepoäng i skolämnen kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning och bli behörig lärare på högstadie- eller gymnasienivå på drygt 1,5 år. Tar du examen i ett bristämne kan du dessutom bli anställd som lärare redan under dina studier.

– Kompletterande pedagogisk utbildning är en del av regeringens satsning på olika vägar in i läraryrket, som syftar till att ge fler behöriga lärare. Här ser vi att MDH har en viktig roll i att bidra till att minska lärarbristen, säger David Carlsson, akademichef på akademin för utbildning, kultur och kommunikation som ger lärarutbildningarna på MDH.

För att kunna läsa utbildningen behövs ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan.

Jobba som ämneslärare redan under dina studier

Utbildningen läses på distans med trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommaren, vilket innebär att studenterna blir färdiga ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. För de studenter som redan är anställda som lärare finns möjlighet att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på skolan där de är anställda.

– Vi vet att skolhuvudmännen har ett stort behov av lärare. Med den här studietakten kan obehöriga lärare arbeta samtidigt som de studerar till ämneslärare. Tar studenten dessutom en ämneslärarexamen i ett undervisningsämne som är ett bristämne kan de, under sina studier, bli anställda som lärare längre tid än det år som gäller för obehöriga lärare, säger David Carlsson och tillägger;

– Utöver de som redan arbetar i skolans verksamhet, ser vi också en stor grupp som söker till utbildningen som väljer att sadla om från helt andra branscher och som vill använda sina kunskaper och erfarenheter i läraryrket, vilket vi tycker är väldigt roligt och välkomnar.

Kompletterande pedagogisk utbildning består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På de utbildningsvetenskapliga kurserna lär sig studenterna sådant som är centralt kopplat till yrkesrollen. VFU:n ger studenterna möjlighet att under ledning av erfarna lärare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där de är placerade.

Bli en förebild för unga och en del i att forma deras framtid


Kompletterande pedagogisk utbildning

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Med vårt arbetsintegrerade grundlärarprogram kombinerar du en anställning som lärare med att studera till grundlärare.

Läs mer

Bli förskollärare eller lärare hos oss

Vi har lärarutbildningar från förskola till gymnasiet.

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar
Till toppen