Text

Datum 2021-05-18
Artikeltyp Aktuellt

Förskollärare lägger grunden för det livslånga lärandet

Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt.

I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

– Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt. Barnens lärande och utveckling i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH och en av författarna till boken ”Förskollärarkompetens i förändring” och berättar att detta poängteras även i Eva Ärlemalm-Hagsérs bok ”Att bli förskollärare”.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, ett undervisningsuppdrag som ytterligare har stärkts i samband med att läroplanen för förskolan reviderades 2018. Alla som arbetar i förskolan ska organisera verksamheten så att barnen bland annat utvecklar kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, estetiska uttrycksformer, hållbar utveckling, normer, värden, demokrati och sociala förmågor. Att vara förskollärare innebär att man ständigt är beredd att tillägna sig de specifika kunskaper och färdigheter som behövs vid en viss tid och i ett visst sammanhang.
– För att barnen ska ges möjlighet att utvecklas inom läroplanens olika områden krävs specifik kompetens inom många olika områden. Förskolläraren behöver till exempel kunskaper om hur yngre barn lär sig genom lek, rena ämneskunskaper och hur de ska hjälpa barnen att utveckla kunskaper inom de olika ämnena. Men även hur de kan bygga relationer och kommunicera med barn, föräldrar och kollegor, avslutar Anette Sandberg.

Vid MDH pågår mycket forskning inom området Barn och unga i skola och samhälle. Forskningen har ett fokus på förskolans och skolans utbildning och undervisning och handlar bland annat om föräldrasamverkan i förskolan, övergångar, digitala verktyg i förskolan och hållbar utveckling. En stor del av forskningen sker i samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer. Forskningen inom detta område kan även kopplas till Mål 4, God utbildning inom FN:s globala mål för hållbarhet.

Läs mer om forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle, BUSS.


FN:s globala mål 4

God utbildning. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Kontaktinformation

Denna artikel är en del av en artikelserie om hur MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål.

Fler relaterade artiklar
Till toppen