Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Så får du jobb och studier att funka hemma

Porträttbild på Susanna Toivanen i lokalerna på MDH i Västerås

Ny teknik och internet har gjort kontorsarbete mer flexibelt än tidigare. Vi kan idag arbeta och studera nästan var som helst. Susanna Toivanen, professor i sociologi, delar sina bästa tips för att hålla produktivitet och motivation uppe när du jobbar eller pluggar hemifrån.

Susanna Toivanen bedriver forskning om hållbara kontor och arbetsmiljö kopplat till hälsa. Hon undersöker vilka utmaningar och möjligheter framtidens arbetsplatser ställs inför i förhållande till digitalisering, och hur detta kan påverka vårt sätt att arbeta.

− Många yrkesgrupper kan lika gärna sitta på andra platser som på kontoret. Kring arbete i hemmet visar forskning både fördelar och nackdelar, säger Susanna Toivanen.

Fördelarna med att byta kontoret mot en annan arbetsplats är att du ofta blir mer kreativ. När du jobbar hemma har du större frihet att ta korta pauser, sitta hur du vill och bestämma hur miljön du sitter i ser ut. Detta stimulerar kreativiteten.

En utmaning med arbete i hemmet är att det påverkar de strukturer och rutiner som du är van vid från kontoret. Susanna Toivanen ger därför tre tips på hur du kan hålla motivationen uppe och vara fortsatt produktiv när du jobbar hemifrån:

  1. Det är lätt att känna sig ensam om du pluggar eller jobbar hemma en längre tid. Var därför noga med att hålla kontakt med kollegor, chefer eller studiekamrater även fast du sitter hemma. Det finns idag mängder med tekniska lösningar som möjliggör både samarbete och interaktion digitalt. Fortsätt samarbeta och stämma av saker med kollegor, och utnyttja de möjligheter som tekniken erbjuder. Ett tips är också att ta digitala fikaraster med vänner eller kollegor. Att inte känna sig ensam är viktigt för att hålla motivationen uppe!

  2. Skapa en egen arbetsplats hemma. Även fast du kan sitta hur du vill så kan det vara fördelaktigt att fixa till en hörna i hemmet där du kan ha din dator, mobil och annan utrustning som du behöver i ditt arbete. En egen plats att gå till och jobba kan vara bra för att hålla strukturen i arbetet. Det blir också enklare att arbeta ostört om du har en egen arbetsyta hemma. Det blir tydligare för familjemedlemmar att de inte ska störa dig och du kan få lugn och ro att fokusera på ditt arbete. Detta kan vara svårt om du har yngre barn hemma, men det underlättar ditt arbete om du har en "fast plats" att gå till.

  3. Håll rutiner från arbetsplatsen och glöm inte att ta raster. Bra struktur hjälper till att hålla motivationen på topp. Försök därför att inte ändra för mycket på dina rutiner från kontoret. Människor har behov av rutiner och det är viktigt att även ha det i ditt arbete i hemmet.

Intresserad av hur människors livsstil och hälsa påverkar samhället?

Då kanske något av våra program inom folkhälsovetenskap eller arbetslivsvetenskap är något för dig:

Folkhälso-vetenskapliga programmet

Du lär dig hjälpa människor att göra val som ökar hälsan för individen och som samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Du kan bland annat jobba med att förebygga psykisk ohälsa, som kostrådgivare, hälsocoach eller projektledare inom hälsoområdet.

Läs mer

Master i arbetslivs-vetenskap

Programmet ger dig ett brett och fördjupat perspektiv på arbete och introducerar aktuella perspektiv på organisations- och ledarskapsutveckling. Du utvecklar kunskap inom arbetsmiljö och hälsa samt om hälsofrämjande ledarskap och hälsorelaterade insatser på arbetsplatsen.

Läs mer

Master i folkhälso-vetenskap

Som student utvecklar du en fördjupad kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du lär dig att följa hälsoutvecklingen samt att identifiera vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen.

Läs mer
Till toppen