Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2021-02-04
Artikeltyp Aktuellt

Dialog om kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknikområdet

4 februari presenterade MDH det pågående arbetet med forskning och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik och bjöd in till dialog om digital kompetens som behövs i framtidens vård och omsorg.

Studenter som läser kurser inom masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik redovisade några fältstudier från verksamheter inom vård och omsorg. Företrädare för kommun och region reflekterade kring kompetensbehov.

Webinariet avslutades med en dialog om vilken kompetens som behövs idag och i framtiden när det gäller hälso- och välfärdsteknik och hur kompetensbehovet kan tillgodoses på olika sätt som högskoleutbildning, fortbildning eller FoU- och innovationsprojekt.

- Vi vill gärna ha inspel från branschen om hur utbildningar kan utvecklas vidare för att möta samhällets och verksamheternas behov, säger Viktoria Zander, programansvarig för masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik.

På plats digitalt var företrädare för vård och omsorg, hälso- och sjukvård, myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer, fackliga företrädare, studenter och andra intressenter.

- Vi hoppas att dialogen ska lägga grunden för fortsatt samverkan kring forskning, utbildning och fortbildning inom hälso- och välfärdsteknik, säger Viktoria Zander.

Eventet arrangerades av Sörmlandskontraktet Länk till annan webbplats. – ett projekt vid MDH som syftar till att utveckla utbildningsutbudet med hänsyn till digitalisering och IT.

 

Läs gärna mer om vårt masterprogram inom hälso- och välfärdsteknik:

Program

Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik - införande, tillämpning och utvärdering

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 4 år (deltid 50%)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Ortsoberoende

Kontaktinformation

Till toppen