Text

Datum 2021-04-16
Artikeltyp Aktuellt

Utbildning i första hand på distans under höstterminen

Kvinna som sitter framför dator i hemmiljö.

MDH:s rektor Paul Pettersson har beslutat att MDH ska bedriva undervisning och examination på distans under sommarterminen och höstterminen 2021, men också att beslutet ska omprövas så snart läget i pandemin gör det möjligt.

– Om det finns möjlighet att gå tillbaka till utbildning på campus igen under 2021, är målet att kunna ställa om från distans till campus på fyra veckor från att det blir beslutat, säger rektor Paul Pettersson.

I beslutet framgår att omställningsperioden kan vara längre om det visar sig att det blir svårt att ställa om en kurs på fyra veckor.

– Utgångspunkten för omställningen är vad som är bäst för studenter och lärare. Det kan därför finnas moment som fortsätter på distans terminen ut. Men målet är att vi återgår till campus så snart som smittläget tillåter, säger Paul Pettersson.

Vid en återgång till utbildning på campus prioriterar MDH internationella studenter eftersom de behöver ha mer än 50 procent av sin utbildning på campus för att få uppehållstillstånd.

Beroende på hur restriktionerna ändras kan MDH behöva genomföra återgången stegvis. Restriktionerna om avstånd mellan människor styr till exempel möjligheterna att utnyttja högskolans lokaler, eftersom antalet tillåtna personer i varje sal är mycket begränsat.


En del undervisning och examination kan ges på campus

Liksom tidigare kan det ske undantag för kursmoment eller examinationer på campus om det är nödvändigt utifrån rättssäkerhet och kvalitet. Det är akademichefen som fattar beslut om undantag. Se under Anpassningar vid salstentamen/praktiska moment vad MDH gör för att det här ska kunna ske på ett smittsäkert sätt.

Campus kommer fortsätta att vara öppet för studenter, men stängt för allmänheten. Det betyder att du som student inte får ta med dig personer utan MDH-kort in på högskolan.

– Vi har alla också ett stort personligt ansvar, till exempel genom att stanna hemma vid minsta symtom och hålla avstånd om vi måste vara på campus. Det är tack vare att våra studenter och medarbetare följer restriktionerna och håller avstånd, eller använder munskydd där det inte går att hålla tillräckligt avstånd, som vi fortfarande kan ha campus öppet, säger Paul Pettersson.


MDH:s beslut grundar sig på experternas rekommendationer

För att högskolan ska vara en trygg plats för dig som studerar, följer MDH myndigheternas restriktioner och har en nära dialog med smittskyddsläkarna i både region Sörmland och Västmanland. Det är deras rekommendationer som utgör grunden både för beslutet att undervisning och examination i första hand ska ske på distans och för en eventuell omprövning av beslutet.

Till toppen