Text

Datum 2020-10-01
Artikeltyp Aktuellt

Bekräftad coronasmitta på ekonomiprogrammen

100 studenter inom ekonomiområdet har tyvärr bekräftats smittade av coronaviruset och högskolan har därför beslutat, i dialog med smittskyddsläkare vid Region Västmanland, att samtliga studenter på berörda utbildningar övergår till enbart distansundervisning under de närmaste två veckorna. Syftet är att isolera smittutbrottet och minska risken för vidare spridning.

Berörda program är följande:

  • Ekonomprogrammet
  • Internationella marknadsföringsprogrammet
  • International Business management
  • Analytical Finance

I smittspårningen har läkarna konstaterat att utbrottet kan härledas till studentaktiviteter arrangerade av linjeföreningarna Mälekon och IMF under de senaste två veckorna. Smittskyddsläkaren rekommenderar nu alla som deltagit i Mälekons och IMF:s aktiviteter att stanna hemma och hålla avstånd till andra människor under två veckor. Även de som inte deltagit i aktiviteterna, men träffat andra som gjort det, uppmanas att stanna hemma och hålla distans till andra människor.

– Vi har en tät dialog med smittskyddsenheten vid Region Västmanland och följer deras rekommendationer för hur vi ska hantera situationen. Utifrån smittskyddsläkarens råd gör vi nu allt vi kan för att isolera det lokala smittutbrottet, bland annat genom att de fyra utbildningsprogram som har bekräftade fall har övergått helt till distansundervisning, säger Malin Gunnarsson, biträdande förvaltningschef vid MDH.

Enligt smittskyddsläkarens uppgifter från 1 oktober har 100 studenter bekräftats smittade, men ingen är i nuläget i behov av läkarvård. De smittade studerar både i Eskilstuna och Västerås. Ökningen av antalet smittade var enligt Region Västmanland väntad och det är för tidigt att säga om kurvan med antal smittade nu kommer att plana ut.

– Vi har under hela pandemin jobbat aktivt med att påminna våra studenter om vikten av att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och stanna hemma vid minsta symtom. Nu har det trots det skett en smittspridning, vilket är djupt olyckligt. Aktiviteterna har skett utanför högskolans regi, men vi känner ändå ett stort ansvar och för nu en dialog med studentkåren och linjeföreningarna om hur vi gemensamt kan bidra till att bromsa smittspridningen, säger Malin Gunnarsson.

Studenter vid berörda program har informerats och uppmanats att hålla koll på Canvas och i webbschemat för mer information om hur undervisningen ska bedrivas. Även andra studenter kan bli berörda av schemaändringar och uppmanas därför också att uppdatera sig med den senaste informationen i Canvas.

Har du frågor om coronaviruset och sjukdomssymptom?
Mer information finns på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats  • Datum 2021-04-16
  • Artikeltyp Aktuellt

Så minskar du risken för spridning av coronaviruset

Undervisning och examination bedrivs nu på distans i första hand. Praktiska moment eller examinationer som inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt. Högskolan är fortsatt stängd för allmänheten, men håller öppet för studenter när det är nödvändigt med ett besök på campus för att klara av studierna.

om Så minskar du risken för spridning av coronaviruset

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie
Till toppen