Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2020-11-12
Artikeltyp Aktuellt

Undervisning på distans där det är möjligt

Håll dig uppdaterad om din undervisning i Canvas och i webbschemat.

Med anledning av Region Sörmlands och Region Västmanlands skärpta lokala allmänna råd kommer campusförlagd undervisning i Eskilstuna och Västerås att ställas om till distans där det är möjligt.

De praktiska moment och examinationer som inte kan genomföras på distans kommer fortsatt att vara på campus i lokaler som anpassats för att möjliggöra avstånd.

Under de senaste månaderna har en omställning av verksamheten gjorts och merparten av undervisningen sker i dagsläget redan på distans, för att minska risken för smittspridning. Högskolan har också vidtagit en rad åtgärder för att glesa ut i lokalerna samt på bussarna mellan campusorterna utifrån Folkhälsomyndighetens- och det regionala smittskyddets råd. För att säkra ytterligare distans på campus med anledning av de lokala allmänna råden får endast undervisningssalar, grupprum och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats. Extra personal finns på campus för att säkerställa att reglerna följs.

Just nu håller MDH på att se över hur de lokala råden påverkar undervisningen och examinationerna framöver. Högskolan har en nära dialog med smittskyddsenheterna i regionerna och arbetar hårt för att kunna anpassa verksamheten efter de nya direktiven och samtidigt hitta lösningar som fungerar både för studenter och för medarbetare, ur ett rättssäkerhetsperspektiv men även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Om du som student känner en oro bör du ta kontakt med Studenthälsan för att få stöd.
https://www.mdh.se/student/studenttorget/studenthalsan
Länk till annan webbplats.


Coronaviruset

Mer information om hur MDH anpassar verksamheten med anledning av coronaviruset

MDH och corona
Till toppen