Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2020-10-20
Artikeltyp Aktuellt

Anette Hallin ny ordförande för Fekis från 2021

Porträttbild av Anette Hallin.

Anette Hallin blir ny ordförande för Fekis.

Anette Hallin har valts till ordförande för Företagsekonomi i Sverige (Fekis) där alla svenska högskolor och universitet med företagsekonomisk utbildning eller forskning är med. Hon tillträder posten i januari 2021.

– Nästan var tionde examen från det svenska utbildningsväsendet är en examen i företagsekonomi. Mot bakgrund av det har vi som undervisar och forskar inom ämnet en viktig roll. Att få inspirera lärare och forskare till att ytterligare reflektera kring vad ämnet är och bör vara känns jättespännande, säger Annette Hallin.

Föreningen Företagsekonomi i Sverige har som syfte att bidra till utveckling av det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam i frågor som rör utbildning, forskning och samhällskontakter.

– Fekis har kommit att bli en viktig mötesplats för oss som är verksamma inom ämnet företagsekonomi, och jag ser fram emot att leda och utveckla det arbetet vidare, säger Anette Hallin.

Kontaktinformation

Till toppen