Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2021-10-26
Artikeltyp Aktuellt

Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur MDH hanterar situationen, med anledning av coronaviruset.

Länken vid MDH

Smitta och symtom

Jag är sjuk och mår inte bra. Vad gör jag?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden. Kontakta Försäkringskassan och CSN och anmäl sjukdom om du har studiemedel.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.


Jag har varit i närheten av en smittad person. Vad ska jag göra?

Vid frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.


Jag har testat positivt men har inga symtom, måste jag stanna hemma?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.Undervisning och examination

Hur vet jag om mina kurser och tentor är på campus eller på distans?

Det ser du i webbschemat. Tillfällena för salstentamen publicerar vi löpande under terminen, dock senast 3 veckor före tentatillfället.

Webbschemat Länk till annan webbplats.


Varför kan jag inte få fortsätta läsa på distans? Det gick ju bra i våras?

Alla lärosäten måste följa de kurstillfällen och kursplaner de beslutat om. Dessa styr till exempel om kursen och examinationen ska vara på campus eller inte. På grund av smittspridningen och regeringens uppmaning om att alla lärosäten skulle bedriva verksamhet på distans, fick vi dispens att frångå kurstillfällen och kursplaner. När sådana undantag inte längre är möjliga, måste MDH genomföra kurserna enligt planen.

MDH förväntar sig att du som student deltar i undervisningen som den är planerad. Vissa lärare kan ibland erbjuda studenterna möjlighet att delta digitalt, men det är inget krav. Det är kursplan och kurstillfälle som gäller i första hand.


Varför kan ni inte ändra i kurstillfället och kursplanen så att jag kan läsa på distans om jag behöver?

MDH planerar och beslutar om kurstillfällen och kursplaner långt i förväg för att både lärare och studenter ska få möjlighet att planera. Det går därför inte att ändra dessa mitt i en termin. Om du har önskemål om att fler kursmoment eller tentor ska vara digitala kan du till exempel framföra det till studentrepresentanten i programrådet eller din lärare, eller skriva det i kursvärderingen.


Kan ni inte ge kurser både på campus och på distans så att jag kan välja?

Det är inte så enkelt som att vi kan sätta in en kamera i föreläsningssalen och på det sättet erbjuda utbildning både på campus och på distans. Dessa två sätt kräver olika pedagogik och olika tekniska resurser.

Det som gäller från 4 oktober är att vi ska följa de kurstillfällen och kursplaner MDH beslutat om sedan tidigare. Med det sagt, är det förstås möjligt att vi framöver kan erbjuda nya möjligheter på MDH utifrån de lärdomar och förväntningar som kommer i pandemins spår.


Jag bor i en annan del av Sverige och har planerat att plugga hos er i höst. Kan jag läsa på distans?

MDH har cirka 140 kurser som går på distans höstterminen 2021. Det framgår av kursbeskrivningen om utbildningsformen är distans eller inte. Men de flesta av MDH:s kurser är campusförlagda utbildningar, det vill säga du har dina föreläsningar, laborationer och examinationer på campus. Att dessa kurser under pandemin helt eller delvis genomförts på distans är ett undantag. När pandemin är över måste alla lärosäten gå tillbaka till att följa det som är beslutat i kurstillfället och kursplanen för respektive kurs.


Jag tillhör en riskgrupp. Kan jag skriva tenta på distans även i höst?
Är tentan planerad som en salstentamen behöver du skriva den på campus. Att Folkhälsomyndigheten ser en möjlighet att återgå till ett normalläge igen är ett tecken på att smittspridningen minskat. Men MDH kommer förstås fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att risken för smittspridning inte ska öka igen och för att det ska vara tryggt att genomföra tentan som planerat.

Att MDH har kunnat genomföra många salstentor på distans under pandemin, är för att lärosätena under perioder av stor smittspridning har fått göra undantag från kursplanerna. Den möjligheten finns inte kvar när vi går tillbaka till utbildning på campus.


Jag tillhör en riskgrupp. Kan jag få anpassad undervisning?

Om du tillhör en riskgrupp och kan visa läkarintyg på det försöker MDH att anpassa utbildningen där det är möjligt. Vilka möjligheter som finns för anpassning beror på vad som anges i kursplanen och blir en fråga för ansvarig akademi. Individuella anpassningar ska regleras genom en individuell studieplan. Där det inte är möjligt kan du behöva ta studieuppehåll. Särskilda regler kan gälla för VFU där MDH följer riktlinjer för mottagande verksamhet.

Folkhälsomyndighetens information till dig som befinner dig i en riskgrupp Länk till annan webbplats.


Jag är gravid. Vad gäller för mig?

MDH följer myndigheternas rekommendationer, det gäller även för dig som är gravid. Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är det mottagande verksamheters riktlinjer och direktiv som styr.
Folkhälsomyndighetens information om covid-19 och graviditet Länk till annan webbplats.
Arbetsmiljöverkets information om återgång till arbetsplatsen Länk till annan webbplats.


Jag har inte vaccinerat mig. Vad gäller för mig?

MDH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en av dem är att vaccinera sig för att minska risken för smittspridning. Du som inte är vaccinerad ska iaktta försiktighet på samma sätt som tidigare under pandemin. Du som student har ett stort ansvar själv att genomföra din utbildning utan att bli smittad. I vissa fall, exempelvis vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på vissa arbetsplatser, kan det bli omöjligt att genomföra VFU på grund av mottagande organisations regler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats.


Kan jag följa en föreläsning eller göra en tenta på distans om jag har förkylningssymtom? Eller måste jag åka till campus ändå?

Du ska liksom tidigare inte komma till campus om du har symtom. Missar du en föreläsning eller tenta behöver du planera för att ta igen det på något annat sätt, till exempel invänta nästa tentatillfälle. Kontakta gärna kursansvarig för att få mer information.


Får jag ha munskydd på campus, till exempel när jag skriver tenta?

Ja, du får ha munskydd. Tänk på att du måste ta av det om du blir ombedd att identifiera dig, till exempel vid kontroll av MDH-kort eller när du skriver tenta.


Vad är Zoom och hur funkar det?

Zoom är ett verktyg för digitala föreläsningar och gruppdiskussioner. Via Canvas, MDH:s lärplattform, får du mer information om hur Zoom fungerar.


Jag behöver råd och tips kring distansundervisning. Hur funkar det?

Vi har samlat råd och tips kring distansundervisning i Canvas. Följ länken nedan.

Råd och tips kring distansundervisning Länk till annan webbplats.


Lokaler

Har ni förändrat rutinerna för städning av lokalerna på MDH i samband med Coronaviruset?

MDH har en löpande och bra dialog med den städfirma som ansvarar för att se till att lokaler och toaletter hålls rena. På samtliga toaletter finns det tillgång till tvål och på många platser har man även förstärk med handsprit. Se till så att handspriten finns kvar på toaletten, så att fler kan använda den. Skulle du upptäcka att det saknas tvål på någon toalett vill vi gärna att du kontaktar lokalservice@mdh.se.

Vi vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna ofta för att förhindra spridning av smitta, samt att stanna hemma om du känner dig sjuk.


Kan man boka möte med en studievägledare som vanligt?

Du kan boka möten med våra studievägledare per telefon eller via Zoom.


Bussar Eskilstuna – Västerås

Går campusbussen mellan Eskilstuna och Västerås?

Ja, bussarna går på sträckan mellan campusorterna, men ett antal anpassningar har gjorts för att glesa ut platserna. Från och med 4 oktober återgår bussarna till att ha ordinarie antal platser.


Utlandsresor och utbyten


Jag planerar att åka utomlands. Är det ok att åka?

Du som har sökt utbytesstudier till hösten får åka förutsatt att omständigheterna tillåter utresa från Sverige, inresa i värdlandet samt att UD inte avråder från alla resor till berört land eller region.
Aktuell information om resor hos UD Länk till annan webbplats.


Till toppen