Text

Datum 2021-04-19
Artikeltyp Aktuellt

Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur MDH hanterar situationen, med anledning av coronaviruset.

Länken vid MDH

Smitta och symtom

Jag är sjuk och mår inte bra. Vad gör jag?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset. Kontakta Försäkringskassan och CSN och anmäl sjukdom om du har studiemedel.

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats


Jag har varit i närheten av en smittad person. Vad ska jag göra?

Vid frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats


Jag har testat positivt men har inga symtom, måste jag stanna hemma?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset.

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats


Är du student och befinner dig i riskgrupp för coronaviruset?

För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset. MDH har anpassat hur vi bedriver undervisning och salsexaminationer, och ser till att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd, max antal personer och handhygien. Ytterligare anpassningar för studenter som tillhör någon riskgrupp kommer inte att göras.

Om du är gravid räknas du till riskgrupp från gravidvecka 20.

Om du är student och tillhör en riskgrupp kan du ansöka om anstånd, det vill säga tillåtelse att skjuta upp din studiestart, på grund av medicinska skäl och behöver då visa upp läkarintyg på att du tillhör en riskgrupp. Läs mer om hur du skjuter upp din studiestart.

Utifrån det ställningstagande MDH har gjort för hur undervisningen ska bedrivas, finns det inget krav på att kurser som ges på campus även ska erbjudas digitalt.


Undervisning och examination

Hur tänker MDH kring fysiska föreläsningar och salstentor?

MDH:s rektor har beslutat att MDH ska bedriva undervisning och examination på distans under sommarterminen och höstterminen 2021, men också att beslutet ska omprövas så snart läget i pandemin gör det möjligt. Målet är att kunna ställa om från distans till campus på fyra veckor från att det blir beslutat.

Praktiska moment eller examinationer som inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt.

När det gäller salstentamen följer högskolan Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd. Det finns även handsprit utplacerat i varje skrivlokal. Insläpp i skrivlokalerna påbörjas så snart tentavakterna är klara med förberedelserna och vid större tentamenstillfällen finns studentambassadörer som hjälper till att påminna om att hålla avstånd i korridorerna inför insläpp.


Hur anpassar ni er verksamhet efter att max åtta personer nu får vistas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Regeringen betonar att det är viktigt att fortsätta bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet. Ett distansläge är utgångspunkten vilket ligger i linje med MDH:s beslut om att en absolut majoritet av verksamheten bedrivs på distans.

Föreläsningar och examinationer inom program och kurser betraktas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Enligt ministern för högre utbildning och forskning finns det verksamhet vid lärosäten som är svår att genomföra med en sådan omfattande begränsning som åtta personer, det kan till exempel handla om att examinera sjuksköterskestudenter eller att genomföra praktiska moment som kräver fysisk närvaro. Det är viktigt för MDH som högskola att bidra till att hålla ner smittspridningen och samtidigt genomföra utbildning av hög kvalitet och med stor rättssäkerhet vid examination. Därför kommer de få moment som genomförs på campus att genomföras i mindre grupper och i lokaler där det är möjligt att hålla ett fullgott avstånd.


Varför har ni fortfarande vissa salstentor?

Vissa examinationer går inte att ställa om utan att riskera kvalitet och rättssäkerhet. Högskolan måste se till att examinationerna når upp till de krav som ställs så att alla studenter ska kunna ta ut högskolepoängen.

För att en utbildning från 2020 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019 måste kunskaperna testas på ett lika bra sätt som tidigare. För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt, men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov. I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet. MDH måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter.

En annan anledning är att förhindra de olika typer av avancerat fusk som vissa utbildningar över hela landet har liknande problem med.


Vad är Zoom och hur funkar det?

Zoom är ett verktyg för digitala föreläsningar och gruppdiskussioner. Via Canvas, MDH:s lärplattform, får du mer information om hur Zoom fungerar.


Jag behöver råd och tips kring distansundervisning. Hur funkar det?

Vi har samlat råd och tips kring distansundervisning i Canvas. Följ länken nedan.

Råd och tips kring distansundervisninglänk till annan webbplats


Lokaler

Hur har ni anpassat lokalerna för att minska risken för spridning av coronviruset?

Möbleringen i grupprum, undervisningslokaler och allmänna ytor har glesats ut - stolar har tagits bort och möbler som inte ska användas har märkts ut tydligt. Hur många personer som får vistas i respektive undervisningslokal/grupprum beror på utformningen av lokalen. Antalet bokningsbara platser är inte nödvändigtvis hälften än vad lokalen normalt rymmer, men det får inte vistas fler personer i en lokal än att det går att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd kan följas. Antalet bokningsbara platser i datasalar och andra salar har justerats. För att MDH ska kunna hålla campus öppet är det viktigt att alla följer anvisningar i lokaler och på möbler.

För att säkra ytterligare distans på campus med anledning av de lokala allmänna råden får endast undervisningssalar, grupprum och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats. Extra personal finns på campus för att säkerställa att reglerna följs.

Alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för just det momentet, därför kan det se olika ut för olika kurser.

Alla undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen. Då säkerställs också att förbrukningsmaterial och handsprit finns tillgängligt.

Har ni förändrat rutinerna för städning av lokalerna på MDH i samband med Coronaviruset?

MDH har en löpande och bra dialog med den städfirma som ansvarar för att se till att lokaler och toaletter hålls rena. På samtliga toaletter finns det tillgång till tvål och på många platser har man även förstärk med handsprit. Se till så att handspriten finns kvar på toaletten, så att fler kan använda den. Skulle du upptäcka att det saknas tvål på någon toalett vill vi gärna att du kontaktar lokalservice@mdh.se.

Vi vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna ofta för att förhindra spridning av smitta, samt att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Eftersom MDH kontinuerligt arbetar med den här frågan är det bra om du fortsätter att följa utvecklingen på vår webbplats.


Är campus öppet som vanligt?

För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  • Studera hemma så mycket som möjligt.
  • Just nu är högskolebiblioteken i Eskilstuna och Västerås endast öppna för dig när du behöver uträtta nödvändiga ärenden som att låna och lämna tillbaka litteratur eller använda referenslitteratur.
  • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till dina kurskamrater. Detta gäller på allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och vid studieplatser.
  • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
  • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk är du välkommen tillbaka. På 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats hittar du mer information.

Högskolan är öppen för studenter och medarbetare. Medarbetare har tillträde till campus dygnet runt alla dagar i veckan. Allmänheten har inte tillträde till högskolans lokaler. Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.


Kan man boka möte med en studievägledare som vanligt?

Du kan boka möten med våra studievägledare per telefon eller via Zoom.


Bussar Eskilstuna – Västerås

Går campusbussen fortfarande mellan Eskilstuna och Västerås?

Ja, bussarna går fortfarande på sträckan mellan campusorterna, men ett antal anpassningar har gjorts för att glesa ut platserna:

  • För att det inte ska bli för trångt på resan ska studenter och medarbetare att sitta på varannan stol i bussarna.
  • En extra buss per avgång beräknas täcka behovet. Ordinarie tidtabell gäller fortsatt.
  • Precis som tidigare gäller -­ stanna hemma om du är sjuk eller har symptom. ­­


Utlandsresor och utbyten


Jag planerar att åka utomlands. Är det ok att åka?

Alla arbets- och studierelaterade resor till och från utlandet ska ställas in fram till och med 6 juni, 2021. Beslutet gäller för anställda och studenter, samt för gästande lärare, forskare, studenter etc. Vi följer även Folkhälsomyndighetens uppmaning att minimera resande nationellt.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.

Aktuell information om resor hos UDlänk till annan webbplats


Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie
Till toppen