Text

2020-06-01

Frågor och svar om coronaviruset

Aktuellt

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur MDH hanterar situationen, med anledning av coronaviruset.

Länken vid MDH

Jag är sjuk och mår inte bra. Vad gör jag?

Stanna hemma. Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk du välkommen tillbaka. Kontakta vården genom 1177 Vårdguiden om du är mycket sjuk. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset. Kontakta Försäkringskassan och CSN och anmäl sjukdom om du har studiemedel.


Hur tänker MDH kring fysiska föreläsningar och salstentor?

Regeringen har meddelat att kravet på distansundervisning för landets universitet och högskolor lättas upp. Nu planerar MDH för att höstens undervisning kan ges som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis på distans. Regeringens beslut gäller från och med 15 juni, vilket innebär att även sommarkurser omfattas av beslutet. Beslutet innebär inte att all undervisning vid MDH kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet. Folkhälsomyndighetens direktiv om att undvika större sociala sammanhang och hålla distans står kvar.

Exakt vilka kurser och kursmoment som kommer att bedrivas på campus respektive på distans vet vi inte i nuläget. Just nu arbetar MDH för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt bra sätt som möjligt, både för studenter och medarbetare. Samtidigt behöver MDH fortsätta ta ett samhällsansvar och leva upp till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Du som student kan hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.

Registrerade studenter fortsätter att anmäla sig i Ladok till sin ”salstentamen” oavsett ändring av examinationsform. Tidigare studenter som har problem att anmäla sig i Ladok behöver kontakta Studenttorget.


Stänger campus?

I dagsläget hålls campus öppet endast för att studenter som inte kan genomföra sina studier hemma ska kunna fortsätta med sin utbildning. För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  • Studera hemma så mycket som möjligt.
  • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till
    dina kurskamrater. Detta gäller på
    allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och
    vid studieplatser.
  • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
  • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och att det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk du välkommen tillbaka. På Folkhälsomyndigehtens webbplatslänk till annan webbplats hittar du mer information.

Lokalerna är stängda för allmänheten. Syftet är framförallt att värna om våra medmänniskor och minska risken för att coronaviruset sprids och smittar de som befinner sig i riskgrupper.

Du som student kommer in i högskolans lokaler genom att använda ditt passerkort. Öppet: vardagar 8.00-17.00, helger/helgdagar: 10.00-15.00

Högskolebiblioteket
Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Telefon samt chatt/e-post besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
biblioteket@mdh.se Telefon: 021-10 13 44

Studenttorget
Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Vi vill begränsa våra fysiska möten så i första hand hänvisar vi till mail och telefon. Mejl och telefon besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
studenttorget@mdh.se Telefon: 021-10 13 10Vad är Zoom och hur funkar det?

Zoom är ett verktyg för digitala föreläsningar och gruppdiskussioner. Via Canvas, MDH:s lärplattform, får du mer information om hur Zoom fungerar.


Har jag rätt till studiemedel om högskolan stänger?

Så länge undervisning bedrivs ska studiemedel fortsätta att betalas ut. Regeringen har lämnat ett förslag om att göra det möjligt för studenterna att behålla studiemedel om undervisning ställs in för den period de beviljats studiemedel, på grund av denna extraordinära situation.


Jag planerar att åka utomlands. Är det ok att åka?

Alla arbets- och studierelaterade resor till och från utlandet ska ställas in fram till och med 200815. Beslutet gäller för anställda och studenter, samt för gästande lärare, forskare, studenter etc. Vi följer även Folkhälsomyndighetens uppmaning att minimera resande nationellt.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.


Jag ska åka på studentutbyte i höst. Måste jag åka? Får jag åka?

Under rådande omständigheter beviljas inte studieutbytesresor utomlands. Vi rekommenderar alla att följa utvecklingen, både från myndigheter och MDH.


Jag är student och befinner mig utomlands. Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier och komma tillbaka till MDH?

Vi har en löpande kontakt med alla studenter som redan innan Coronavirusets utbrott befann sig utomlands. Vill du avbryta dina studier och komma tillbaka till MDH rekommenderar vi dig att kontakta internationell koordinator eller studievägledare för att få information om hur det påverkar dina studier. Vi har ett gott samarbete med försäkringsbolaget som kan vara behjälpliga kring hemresa till Sverige.


Jag är utbytesstudent och befinner mig i Sverige. Nu vill jag avbryta mina studier och återvända till mitt hemland. Kan jag fortsätta läsa utbildningen på distans?

Olika utbildningar har olika förutsättningar, så det är svårt att besvara frågan generellt. Kontakta kursansvarig eller programansvarig på din utbildning för mer information.


Har ni förändrat rutinerna för städning av lokalerna på MDH i samband med Coronaviruset?

MDH har en löpande och bra dialog med den städfirma som ansvarar för att se till att lokaler och toaletter hålls rena. På samtliga toaletter finns det tillgång till tvål och på många platser har man även förstärk med handsprit. Se till så att handspriten finns kvar på toaletten, så att fler kan använda den. Skulle du upptäcka att det saknas tvål på någon toalett vill vi gärna att du kontaktar lokalservice@mdh.se.

Vi vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna ofta för att förhindra spridning av smitta, samt att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Eftersom MDH kontinuerligt arbetar med den här frågan är det bra om du fortsätter att följa utvecklingen på vår webbplats.


Går campusbussen fortfarande mellan Eskilstuna och Västerås?

Vi har inte tagit beslut om att pausa busstrafiken i nuläget. Vi uppmanar dock alla studenter att bedriva sina studier hemifrån.


Vad har ni tänkt kring de som har VFU om grundskolan stängs? Kommer vi inte kunna ta examen till vt2020?

I dagsläget har vi tyvärr inget svar på det, men vi arbetar mycket hårt för att hitta lösningar för alla studenter. Så fort vi har en lösning kommer vi att informera om det.


Kan man boka möte med en studievägledare som vanligt?

Du kan boka möten med våra studievägledare per telefon eller via Skype. Här hittar du mer information: https://www.mdh.se/student/studenttorget/studievagledninglänk till annan webbplats

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie