Text

2020-09-17

Frågor och svar om coronaviruset

Aktuellt

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur MDH hanterar situationen, med anledning av coronaviruset.

Länken vid MDH

Jag har testat positivt men har inga symtom, måste jag stanna hemma?

Om du har blivit testad positiv för coronaviruset måste du stanna hemma minst sju dygn efter provtagningstillfället, även om du inte har några symtom. Får du symtom efter provtagningen måste du stanna hemma i minst sju dygn efter att du fått symtom.

Är du symtomfri efter de sju dygnen är du välkommen till våra campus och kan delta i föreläsningar, examinationer och annan verksamhet.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndigheten webbplats.länk till annan webbplats


Jag är sjuk och mår inte bra. Vad gör jag?

Stanna hemma. Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk du välkommen tillbaka. Kontakta vården genom 1177 Vårdguiden om du är mycket sjuk. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset. Kontakta Försäkringskassan och CSN och anmäl sjukdom om du har studiemedel.


Hur tänker MDH kring fysiska föreläsningar och salstentor?

Kravet på distansundervisning för landets universitet och högskolor har lättas upp och höstens undervisning kan ges som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis på distans. Beslutet innebär inte att all undervisning vid MDH kan gå tillbaka till ordinarie verksamhet. Folkhälsomyndighetens direktiv om att undvika större sociala sammanhang och hålla distans står kvar.

Du som student kan hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs på Canvas och i webbschemat.

Registrerade studenter fortsätter att anmäla sig i Ladok till sin ”salstentamen” oavsett ändring av examinationsform. Tidigare studenter som har problem att anmäla sig i Ladok behöver kontakta Studenttorget.


Är du student och befinner dig i riskgrupp för coronaviruset?

För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi har anpassat hur vi bedriver undervisning och salsexaminationer, och vi ser till att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd, max antal personer och handhygien. Ytterligare anpassningar för studenter som tillhör någon riskgrupp kommer inte att göras.

Om du är student och tillhör en riskgrupp kan du ansöka om anstånd, det vill säga tillåtelse att skjuta upp din studiestart, på grund av medicinska skäl och behöver då visa upp läkarintyg på att du tillhör en riskgrupp. Läs mer om hur du skjuter upp din studiestart.

Utifrån det ställningstagande MDH har gjort för hur undervisningen ska bedrivas, finns det inget krav på att kurser som ges på campus även ska erbjudas digitalt


Är campus öppet som vanligt?

För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  • Studera hemma så mycket som möjligt.
  • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till
    dina kurskamrater. Detta gäller på
    allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och
    vid studieplatser.
  • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
  • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och att det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk du välkommen tillbaka. På Folkhälsomyndigehtens webbplatslänk till annan webbplats hittar du mer information.

Högskolan är öppen för studenter och medarbetare. Medarbetare har tillträde till campus dygnet runt alla dagar i veckan. Allmänheten har inte tillträde till högskolans lokaler. Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.


Allmänna ytor

Öppet: måndag-fredag kl. 05:30-22:00, helger och helgdagar, kl. 06:30-22.00
Datorsalarna är öppna 07.00-22.00 alla dagar.


Högskolebiblioteket

Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Telefon samt chatt/e-post besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
biblioteket@mdh.se
Telefon:
Eskilstuna 016-15 37 00
Västerås 021-10 13 44

Från och med vecka 37 återgår biblioteket till ordinarie öppettider.


Studenttorget

Öppet: måndag-fredag kl. 10.00-14.00.
Vi vill begränsa våra fysiska möten så i första hand hänvisar vi till mail och telefon.
Mejl och telefon besvaras: måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar kl. 8.00-15.00.
studenttorget@mdh.se
Telefon: 021-10 13 10
Vad är Zoom och hur funkar det?

Zoom är ett verktyg för digitala föreläsningar och gruppdiskussioner. Via Canvas, MDH:s lärplattform, får du mer information om hur Zoom fungerar.


Jag planerar att åka utomlands. Är det ok att åka?

Alla arbets- och studierelaterade resor till och från utlandet ska ställas in fram till och med 31 december. Beslutet gäller för anställda och studenter, samt för gästande lärare, forskare, studenter etc. Vi följer även Folkhälsomyndighetens uppmaning att minimera resande nationellt.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att medarbetare och studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.


Jag ska åka på studentutbyte i höst. Måste jag åka? Får jag åka?

Under rådande omständigheter beviljas inte studieutbytesresor utomlands. Vi rekommenderar alla att följa utvecklingen, både från myndigheter och MDH.


Jag är student och befinner mig utomlands. Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier och komma tillbaka till MDH?

Vi har en löpande kontakt med alla studenter som redan innan Coronavirusets utbrott befann sig utomlands. Vill du avbryta dina studier och komma tillbaka till MDH rekommenderar vi dig att kontakta internationell koordinator eller studievägledare för att få information om hur det påverkar dina studier. Vi har ett gott samarbete med försäkringsbolaget som kan vara behjälpliga kring hemresa till Sverige.


Jag är utbytesstudent och befinner mig i Sverige. Nu vill jag avbryta mina studier och återvända till mitt hemland. Kan jag fortsätta läsa utbildningen på distans?

Olika utbildningar har olika förutsättningar, så det är svårt att besvara frågan generellt. Kontakta kursansvarig eller programansvarig på din utbildning för mer information.


Har ni förändrat rutinerna för städning av lokalerna på MDH i samband med Coronaviruset?

MDH har en löpande och bra dialog med den städfirma som ansvarar för att se till att lokaler och toaletter hålls rena. På samtliga toaletter finns det tillgång till tvål och på många platser har man även förstärk med handsprit. Se till så att handspriten finns kvar på toaletten, så att fler kan använda den. Skulle du upptäcka att det saknas tvål på någon toalett vill vi gärna att du kontaktar lokalservice@mdh.se.

Vi vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna ofta för att förhindra spridning av smitta, samt att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Eftersom MDH kontinuerligt arbetar med den här frågan är det bra om du fortsätter att följa utvecklingen på vår webbplats.


Går campusbussen fortfarande mellan Eskilstuna och Västerås?

Under hösten kommer MDH att sätta in fler bussar på sträckan mellan campusorterna. Orsaken är den utglesning som är nödvändig under pandemin.

  • För att det inte ska bli för trångt på resan ska studenter och medarbetare att sitta på varannan stol och varannan rad i bussarna.
  • En extra buss per avgång beräknas täcka behovet. Ordinarie tidtabell gäller fortsatt.
  • Precis som tidigare gäller -­ stanna hemma om du är sjuk eller har symptom. ­­

 

Kan man boka möte med en studievägledare som vanligt?

Du kan boka möten med våra studievägledare per telefon eller via Skype. Här hittar du mer information: https://www.mdh.se/student/studenttorget/studievagledninglänk till annan webbplats

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie