Text

2020-03-04

Forskarskolan Management och IT har sin vårkonferens på MDH

Aktuellt

Den 18 till 20 mars har den nationella forskarskolan Management och IT sin vårkonferens på MDH i Västerås.

På konferensen deltar cirka 100 personer från hela Sverige, och under tre dagar kommer doktorander från 12 olika lärosäten att presentera och försvara sin pågående forskning. Doktoranderna har främst en bakgrund inom företags­ekonomi, systemvetenskap eller industriell ekonomi och deras forskning drivs inom såväl offentlig sektor som i privata företag.

Forskarskolan Management och IT antog sina första doktorander 2001 och till dags datum har den gett över 120 doktorer som specialiserat sig inom management och IT. MDH har idag 11 doktorander associerade till forskarskolan och flera av MDH:s lärare och forskare är idag forskarskolans alumner.Kontakt

Universitetslektor / Docent i företagsekonomi

Peter Ekman

+4621101417

peter.ekman@mdh.se