Text

Datum 2020-05-13
Artikeltyp Aktuellt

Begränsning av examinationer på sjuksköterskeprogrammet termin 1

Antalet tillfällen som en student får genomgå examination för att få godkänt på en kurs eller del av kurs begränsas till sex tillfällen på kurserna på sjuksköterskeprogrammets första termin.

Detta gäller endast studenter som har ej godkända moment i kurserna på termin ett och studenter som påbörjar sjuksköterskeprogrammet HT20.

Beslutet gäller från höstterminen 2020 och innefattar också en övergångsregel för studenter som redan är antagna till berörda kurser, som innebär att de har rätt till ytterligare tre tillfällen.


Varför genomförs förändringen?

Den viktigaste effekten av åtgärden är att bidra till att fler studenter kan genomföra sina studier och klara av examinationerna inom befintliga ramar. MDH arbetar kontinuerligt med att förbättra kursupplägg, undervisning och examinationer.


Hur kan jag få stöd med studierna?

Som student ska du självklart ha möjlighet att göra omtentamen. Det kan ta tid att komma in i högskolestudier, inhämta kunskaper och kunna hantera en tentamenssituation. Det är viktigt att du som student känner till och använder dig av de resurser för studievägledning som finns tillgängliga på MDH, så att du på bästa sätt kan genomföra dina studier.

Studenter som har genomfört fyra examinationer i en kurs utan godkänt resultat i termin 1, kommer att kontaktas av studievägledare och erbjudas samtal om studiesituationen. Du kan självklart ta kontakt med studievägledare tidigare än så.

 

Läs mer om MDH:s stödfunktioner

 

Studievägledning

MDH erbjuder studievägledning för dig som har allmänna frågor om studier och yrken, men också vägledning för dig som vill ha information om specifika utbildningar och ämnen.

Läs mer

Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar friskvårdspedagoger och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer
Till toppen