Text

2020-06-15

Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

Aktuellt
Student studerar.

En rapport som MDH genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Bakgrunden till undersökningen var att ta reda på hur högskolan kunde få ännu fler studenter att klara av kurserna i vektoralgebra och kalkyl, vilket är kärnkurserna i matematik för högskoleingenjörer och civilingenjörer. I undersökningen tittade man på resultaten i matematikkurserna vektoralgebra och kalkyl för samtliga studenter under de senaste fem åren. Resultatet var tydligt.

– Studenter som har gått tekniskt basår hade mycket högre prestationsgrad på matematikkurserna än de studenter som endast läst på gymnasiet, säger Kimmo Eriksson, professor och ämnesföreträdare i matematik/tillämpad matematik vid MDH och den som genomförde undersökningen. Han fortsätter;

– Vår slutsats är att det vore önskvärt, både för studenterna och för högskolan, att fler studenter läser ett basår innan de påbörjar sina ingenjörsstudier.

Bli behörig och få platsgaranti vid teknikutbildningar

Varför tekniskt basår ger en sådan fördel tittade man inte på i rapporten.

– En del av förklaringen kan vara att matematikundervisningen ligger närmare högskolestudier, trots att innehållet är på gymnasienivå, säger Kimmo Eriksson.

Efter regeringens beslut om ökat antalet studieplatser hos landets lärosäten erbjuder MDH nu ytterligare 100 platser till tekniskt basår. Studenter som läser tekniskt basår blir behöriga till samtliga teknikprogram på grundnivå vid MDH och har platsgaranti på högskolans högskole- och civilingenjörsprogram som startar det följande läsåret.


Program

Tekniskt basår

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Förberedande nivå
  • Plats Västerås/Eskilstuna

Kontaktinformation

Professor Matematik

Kimmo Eriksson

+4621101533

kimmo.eriksson@mdh.se

Studievägledare för tekniskt basår

Åse By

+4616155121

ase.by@mdh.se