Mälardalen university logotype print

Text

Datum 2020-06-11
Artikeltyp Aktuellt

Framskjutna examinationer på grund av misstanke om fusk

person vid dator

MDH har fått indikationer på att det pågår förberedelse för organiserat fusk.

MDH har fått indikationer på att det pågår förberedelse för organiserat fusk inför examinationsmoment inom matematik, som är planerade till denna och kommande veckor. Med anledning av det har högskolan beslutat att skjuta upp samtliga examinationsmoment för berörda kurser inom matematikämnet.

– Det är djupt beklagligt att vi tvingas skjuta upp examinationer med så kort varsel och vi är medvetna om att beslutet kommer att påverka många studenter. Som högskola är det dock vårt uppdrag att säkerställa rättssäkerhet vilket är anledningen till att vi tvingas ta det här beslutet. Ur studentens perspektiv ser också högskolan beslutet som nödvändigt för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen, säger Malin Gunnarsson, biträdande högskoledirektör på MDH.

Samtliga examinationer kommer att kunna genomföras vid senare tillfällen. Just nu arbetar högskolan för fullt med att se över examinationsformerna för att de ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.

Beslutet påverkar inte studenternas studietakt eller möjlighet att slutföra sina studier.

Berörda studenter har meddelats.

Kontaktinformation

Pressansvarig

Till toppen