Text

Datum 2020-07-31
Artikeltyp Aktuellt

Snart dags att skriva tenta

Nästa tentaperiod är 10 – 14 augusti. Kom ihåg att anmäla dig senast 10 dagar innan tentatillfället. Glöm inte att avanmäla dig om du vet att du inte ska skriva tentan.

Varje tentaperiod är det många studenter som anmäler sig till salstentamen och som inte kommer till tentasalen när det väl är dags att skriva. För att MDH ska kunna ge bästa möjliga service inför, under och efter varje tentaperiod och tentatillfälle är det viktigt att få veta hur många studenter som faktiskt ska skriva sin salstentamen. Det gäller även för tentor som ges på distans.

Därför är det viktigt att du som student tänker på detta:

  • Anmäl eller avanmäl dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.
    Avanmäl dig gärna även om sista anmälningsdagen passerat eftersom resurser ibland kan omfördelas trots kostnader som redan uppkommit.
  • Anmäl dig enbart till den ort där du avser att skriva din tentamen (Västerås, Eskilstuna, Nyköping eller Södertälje)
  • Läs informationen som finns på sidan om Tentor på MDH Länk till annan webbplats.

Tack för din hjälp!

Nya tider för insläpp till skrivlokalerna

Från och med augusti sker insläpp till skrivlokalerna mellan kl. 08.00-08.20 för tentor som går på förmiddagen och kl. 14.00-14.20 för tentor som går på eftermiddagen.

Det betyder att dörrarna stängs 10 minuter innan skrivtiden startar, mot tidigare 5 minuter. Kom därför till skrivlokalerna i god tid. Om du kommer för sent får du vänta till andra insläppet alternativt vänta till nästa skrivtillfälle.

Till toppen